COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Dweud eich dweud

Ar Ôl Ymgynghori

Beth sy'n digwydd ar ôl i ymgynghoriad ddod i ben?

Ar ôl i ymgynghoriad ddod i ben, coladir yr holl ymatebion a rhoddir adroddiad ymgynghori at ei gilydd.

Bydd y wybodaeth hon yn mynd i'r Pennaeth Gwasanaeth neu'r rheolwr wedyn, a fydd yn gorfod rhoi cynnig/cynigion gerbron ar gyfer ymgynghoriad. Bydd y Pennaeth Gwasanaeth neu'r rheolwr yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiad terfynol i'r sawl sy'n gyfrifol am wneud penderfyniad ar y cynnig/cynigion.

Cabinet y Cyngor fydd yn gwneud y penderfyniad yn aml iawn, ond weithiau'r Cyngor llawn fydd yn gwneud, neu mewn rhai achosion, caiff yr awdurdod ei ddirprwyo i Gyfarwyddwr penodol.

Mae papurau pwnc cyfarfodydd lle gwneir penderfyniadau ar gael yn adran Cyfarfodydd agendâu a chofnodion ein gwefan.

Asesiadau Integredig ac Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Fel rhan o'r broses ymgynghori, byddwn yn llunio Asesiad Effaith Integredig drafft.

Defnyddiwn y wybodaeth a gasglwn yn ystod ymgynghoriadau i'n helpu ni i lunio Asesiad Effaith Integredig terfynol.

Rhaid i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ystyried yr asesiad effaith.​

ID: 623, adolygwyd 18/08/2017