Dweud eich dweud

Arolwg Rhanddeiliaid Porthladd Aberdaugleddau 2018

Byddem yn ddiolchgar pe byddech yn treulio ychydig funudau’n ateb yr holiadur hwn.

Mae Fforwm Arfordirol Penfro’n cynnal arolwg amgyffred rhanddeiliaid ar ran porthladd Aberdaugleddau. Mae eich barn yn bwysig iddynt ac maent eisiau bod yn ymwybodol o farn bresennol eu hamryw randdeiliaid, a’i deall. Maent wedi gofyn i ni gasglu sylwadau ar faterion fel: sut mae’r Porthladd yn gweithredu; ei strategaeth heddiw ac yn y dyfodol; a sut mae’n rheoli gweithgareddau ar Aber Cleddau.

Mae cyfanswm o 12 cwestiwn ac ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i’w orffen.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/8FG3GVY

Mae eich ymateb yn bwysig i’r Porthladd. Byddant yn defnyddio’r ymateb hwn wrth gynllunio strategaeth at y dyfodol ac wrth wneud penderfyniadau.

ID: 3760, revised 28/06/2018