Dweud eich dweud

Cynnig i Ffedereiddio Ysgol Gymunedol Brynconin ac Ysgol Gymunedol Maenclochog

Mae Cyngor Sir Benfro, gyda chytundeb Cyrff Llywodraethol y ddwy ysgol, yn ymgynghori ar y cynnig uchod. 

Gellir ddod o hyd i’r ddogfen ymgynghori yma, neu’n uniongyrchol wrth y ddwy ysgol.

 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech roi ychydig funudau i lenwi a dychwelyd ein ffurflen ymateb fer

Fel arall argraffwch gopi caled, cwblhewch a dychwelwch at surveys@pembrokeshire.gov.uk neu Gyngor Sir Penfro, Polisi, 2D Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

Dychwelwch erbyn Dydd Gwener 24 Mai 2019

 

Cynhelir cyfarfodydd i ddarparu gwybodaeth ychwanegol fel a ganlyn:

Dydd Mawrth 7fed Fai 2019 – yn Ysgol Gymunedol Brynconin

Dydd Mercher 8fed Fai 2019 – yn Ysgol Gymunedol Maenclochog

 

Bydd y cyfarfodydd yn dechrau am 6.00 yh.

ID: 5106, revised 08/04/2019