Dweud eich dweud

Cynnig i newid diwrnod cynnal ymarferion Ensemble y Sir

Rydym wrthi’n ymgynghori â disgyblion, rhieni a staff ar gynnig i newid diwrnod cynnal ymarferion Ensemble y Sir.

Ers nifer o flynyddoedd, mae ymarferion Ensemble y Sir wedi cael eu cynnal ar ddyddiau Gwener. Fodd bynnag, mae nifer o ddatblygiadau diweddar wedi golygu nad yw’n ymarferol i ni barhau gyda’r trefniant hwn. Mae’r datblygiadau yn cynnwys:

  • Mwy a mwy o ysgolion cynradd ac uwchradd yn mabwysiadu amserlen anghymesur (hynny yw, ysgolion yn cau amser cinio ar ddyddiau Gwener). Mae yna berygl go iawn na fydd nifer o aelodau’r Ensemble yn gallu dychwelyd i Hwlffordd er mwyn mynychu’r ymarferion ar nosweithiau Gwener, ar ôl gadael eu hysgolion amser cinio.

  • Pwysau cynyddol ar staff y Gwasanaeth Cerdd i ddarparu mwy am lai er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn gallu parhau i weithredu. Rwy’n sicr eich bod yn ymwybodol bod aelodau staff yn gweithio oriau hir bob wythnos, tu hwnt i oriau gwaith, er budd ein pobl ifanc, gan gynnwys cynnal ymarferion, cyngherddau, cynyrchiadau ysgol, gwyliau cerddorol ac ati. Byddai cynnal ymarferion Ensemble y Sir ar noson arall yn ystod yr wythnos yn helpu aelodau staff i sicrhau gwell cydbwysedd gwaith / bywyd.

Cydnabyddwn y bydd symud yr ymarferion o nosweithiau Gwener yn arwain at heriau ychwanegol i rai, ac felly hoffem i chi bleidleisio ar y cynnig er mwyn gwneud penderfyniad.

 

Presennol

Opsiynau posibl

Gwener 4.30 - 6.30pm

Llun 4.30 - 6.30pm

 

Mawrth 4.30 - 6.30pm

 

Mercher 4.30 - 6.30pm

 

Iau 4.30 - 6.30pm

 

Sylwer: Bydd y holl drefniadau cludo presennol yn aros yr un fath

 

Amserlen yr ymgynghoriad

 

Ymgynghori â staff y Gwasanaeth Cerdd

Dydd Gwener 3 i ddydd Gwener 10 Mai 2019

Ymgynghori â disgyblion a rhieni

Dydd Llun 13i ddydd Gwener 24 Mai 2019

Pob ymateb i gael eu dychwelyd at y Gwasanaeth Cerdd

Dydd Gwener 24 Mai 2019

Cyfarfod y Gwasanaeth Cerdd er mwyn ystyried yr ymatebion

Wythnos yn cychwyn ar ddydd Llun 3 Mehefin 2019

 

Eich safbwyntiau

Byddem yn ddiolchgar petaech yn treulio peth amser yn llenwi a dychwelyd ein ffurflen ymateb arlein

Fel arall, argraffwch gopi caled, ei llenwi a'i dychwelyd at surveys@pembrokeshire.gov.uk neu drwy'r post at Cyngor Sir Penfro, Adran Polisi, 2D Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

Dyddiad dychwelyd: Dydd Gwener 24 Mai 2019

 

 

ID: 5190, revised 10/05/2019