Dweud eich dweud

Fy Nghyfrif Arolwg Adolygiad

Nod ‘Fy Nghyfrif’ yw arbed amser i bobl, ac iddyn nhw allu cysylltu â ni mewn ffordd sy’n gyfleus iddyn nhw, 24/7

Mae chwe blynedd ers i ni lansio Fy Nghyfrif ac mae’n amser yn awr i ni adolygu’r gwasanaeth.

Os ydych yn defnyddio’r gwasanaeth, hoffem wybod:

-          Beth rydych yn ei hoffi ynghylch Fy Nghyfrif

-          Beth nad ydych yn ei hoffi ynghylch Fy Nghyfrif

-          Sut allwn wneud newidiadau/gwelliannau yn y dyfodol

Hoffem hefyd glywed gennych os nad ydych yn ddefnyddiwr cyfredol o’r gwasanaeth Fy Nghyfrif er mwyn i ni ganfod os oes rhywbeth y gallwn ei ddarparu i’ch annog i’w ddefnyddio.

Cymrwch rai munudau er mwyn ateb y cwestiynau canlynol

ID: 4735, revised 27/02/2019