Dweud eich dweud

Rybuddau Statudol

Rybuddau Statudol: Yn bwriadu newid Ysgol Gymunedol Neyland, John Street, Neyland SA73 1TH er mwyn ychwanegu darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) at yr ysgol.

Rybuddau Statudol: Yn bwriadu newid Ysgol Penrhyn Dewi, Tyddewi SA62 6QH er mwyn ychwanegu darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) at yr ysgol.

Rybudd Statudol: Yn bwriadu newid Ysgol Portfield, er mwyn cynyddu nifer y disgyblion y mae’r ysgol yn darparu ar eu cyfer

ID: 622, adolygwyd 26/04/2024