Dweud eich dweud

Tai Arolwg Cyfranogiad Tenantiaid

**Mae’r arolwg hwn i denantiaid Cyngor Sir Penfro yn unig**

  • Yn yr arolwg hwn, byddwn yn cynnig cyfle i’n tenantiaid rannu eu barn am sut yr hoffent ymgysylltu â’r Gwasanaethau Tai.

  • Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth o’r arolwg i ddiweddaru ein Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid i sicrhau ein bod yn ymgysylltu â chymaint o denantiaid â phosibl mewn ffordd sy’n addas iddyn nhw.  

  • Yn yr arolwg hwn, byddwn yn gofyn i denantiaid sut yr hoffent dderbyn adborth, a byddwn yn ceisio darparu’r adborth hwn ar gymaint o ffurfiau â phosibl. 

Wrth lenwi’r arolwg, dewiswch yr ateb sydd fwyaf perthnasol i chi. Os nad yw’r cwestiwn yn berthnasol i chi, croeso i chi ei adael yn wag.  

Mae’r arolwg hwn yn ddienw ond, os hoffech roi cynnig ar ein cystadleuaeth i ennill taleb archfarchnad a/neu gymryd rhan fwy gweithredol wrth roi’r strategaeth at ei gilydd, nodwch eich manylion ar ddiwedd yr arolwg. Byddwn yn defnyddio eich manylion yn y ffyrdd y gofynnoch chi yn unig, ac ni fyddwn yn eu cysylltu ag unrhyw atebion eraill a roddir gennych.

Arlein - Arolwg Cyfranogiad Tenantiaid 

Lawlwythwch gopi caled - Arolwg Cyfranogiad Tenantiad

Dyddiad ymateb 25/04/2019

ID: 4996, revised 23/04/2019