COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

e-filio

e-Filiau Treth Gyngor

Mae dewis derbyn eich bil Treth Gyngor trwy ‘Fy Nghyfrif' yn arbed amser i chi, mae'n helpu ni arbed costau post / argraffu ac mae'n lleihau'r effaith ar yr amgylchedd.

Nid yw'n cymryd ond ychydig funudau i gofrestru a dim ond eiliadau i ddewis derbyn e-Filiau.

·       Cam 1Cofrestru ar Fy Nghyfrif

·       Cam 2: Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, ewch i ‘Fy Ngwasanaethau' a chliciwch ‘e-Filiau'.

·       Cam 3: Rhowch eich Cyfeir-rif Treth y Cyngor a chliciwch Ychwanegu Cyfrif Treth y Cyngor.


Os ydych eisoes wedi gwneud taliad Treth y Cyngor / edrych ar eich mantolen trwy ddefnyddio Fy Nghyfrif, rydym eisoes yn gwybod eich rhif Treth y Cyngor. Felly cliciwch y botwm ‘Ymuno' i dderbyn e-Filiau, ar hafan eich ‘Fy Nghyfrif'.

 

ID: 146, adolygwyd 12/02/2019