e-filio

Bil Treth Gyngor di-bapur

Bydd dewis derbyn bil eich treth gyngor trwy ‘Fy Nghyfrif' yn arbed amser i chi, yn ein helpu i arbed ar gostau postio/argraffu, ac yn lleihau'r effaith ar yr amgylchedd.

Nodwch: bydd angen rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad, y gallwch ddod o hyd iddo ar eich bil treth gyngor papur.

 

Dyma ein fideo, sy'n ganllaw defnyddiol ar 'Sut i gofrestru ar gyfer e-filio di-bapur’:

Cofrestrwch ar gyfer y fideo e-filio di-papur (yn agor mewn tab newydd)

 

Neu gallwch ddilyn ein cyfarwyddiadau ysgrifenedig:

 

Os nad ydych wedi cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif

Gallwch naill ai greu cyfrif trwy glicio 'Cofrestru' a darparu cyfeiriad e-bost a chyfrinair

neu

Os oes gennych gyfrif Google, gallwch hepgor y broses gofrestru a mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif Google*

*Wrth ichi fynd trwy'r camau cadarnhau yn Fy Nghyfrif, gwiriwch fod eich holl fanylion wedi'u trosglwyddo'n gywir o'ch cyfrif Google.

Dyma ein canllaw fideo defnyddiol: Fy Nghyfrif  – Sut i gofrestru

 

Os oes gennych Fy Nghyfrif eisoes

Defnyddiwch y teclyn 'Fy Nhreth Gyngor'. Mae teclynnau’n ffordd gyflym o gael gafael ar wybodaeth y gallai fod ei hangen arnoch. Fe'i dangosir yn ddiofyn ar hafan Fy Nghyfrif.

 

Os nad yw eich teclyn 'Fy Nhreth Gyngor' eisoes wedi'i sefydlu:

 1. Rhowch saith digid cyntaf rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad a chliciwch ar 'Cyflwyno’.

Yna dilynwch y camau hyn…

 

Os yw'ch teclyn 'Fy Nhreth Gyngor' eisoes wedi'i sefydlu:

 1. Ewch i 'Rheoli cyfrif treth gyngor’
 2. Ewch i 'Cofrestru i ddefnyddio gwasanaethau ychwanegol y dreth gyngor' (rhaid i'ch enw gyfateb i’r enw a ddefnyddir ar fil eich treth gyngor)

neu

 ‘Newid i filio di-bapur yma’

 Bydd gofyn i chi ddarparu’r canlynol:

 • Eich enw cyntaf:
 • Eich cyfenw:
 • Rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad (ar eich bil treth gyngor papur)
 • A ydych am gofrestru ar gyfer cyfrif Citizens Access (dolen i gwestiynau cyffredin am hyn)
 • Cyfeiriad e-bost
 • I osod un cwestiwn diogelwch os nad ydych chi eisiau sefydlu cyfrif Citizens Access
  • Eich cod post cyfredol
 • I osod dau gwestiwn diogelwch os ydych chi eisiau sefydlu cyfrif Citizens Access
  • Eich cyfeirnod ar-lein ar gyfer Fy Nghyfrif (ar eich bil treth gyngor papur)
  • Eich cod post cyfredol
 •  Derbyniwch yr amodau a thelerau ac yna cliciwch ar ‘Cyflwyno’

 

Fy Nghyfrif - Cwestiynau Cyffredin

Rwyf wedi ceisio cofrestru fy nghyfrif treth gyngor gan ddefnyddio'r cyfrif / cyfeirnod y taliad ar fil fy nhreth gyngor, felly pam nad yw'n gweithio?

Dyma ychydig o bethau y gallwch chi roi cynnig arnynt:

 1. Gwiriwch eich bod yn defnyddio'r rhif cyfeirnod cywir ar eich bil treth gyngor papur. Mae angen i chi ddefnyddio'r rhif sy'n dweud: Rhif cyfrif / cyfeirnod taliad. Bydd angen i chi nodi saith digid cyntaf y rhif hwn.
 2. Gwiriwch fod eich cyfeiriad yn gywir trwy glicio ar eich cyfrif (cornel dde uchaf y bar dewislenni) a mynd i ‘Fy manylion’ ac wedyn ‘Fy manylion cyswllt’ ac wedyn dewis ‘Diweddaru manylion cyswllt’. Defnyddiwch y chwiliad cod post i ddod o hyd i'ch cyfeiriad – dewiswch eich cyfeiriad cartref o'r gwymplen a gwasgwch ‘Cadw manylion cyswllt’.

Os nad yw’r naill na’r llall o’r opsiynau hyn yn gweithio, cysylltwch â ni: digital@pembrokeshire.gov.uk

 

Beth yw'r ffordd hawsaf o gysylltu fy nghyfrif treth gyngor â Fy Nghyfrif?

Defnyddio teclyn ‘Fy Nhreth Gyngor’ (mae teclynnau yn ffordd gyflym o gael mynediad at wybodaeth y gallai fod ei hangen arnoch) yw'r ffordd hawsaf o gysylltu eich cyfrif treth gyngor.

Nodwch: dangosir eich teclyn Fy Nhreth Gyngor yn ddiofyn ar hafan Fy Nghyfrif.

Bydd angen rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad, y gallwch ddod o hyd iddo ar eich bil treth gyngor papur.

 1. Rhowch saith digid cyntaf rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad a chliciwch ar ‘Cyflwyno’.

Mae mor hawdd â hynny!

 

Sut mae sefydlu debyd uniongyrchol i dalu’r dreth gyngor?

Dyma ganllaw defnyddiol i ddangos i chi sut i sefydlu debyd uniongyrchol i dalu eich treth gyngor.

Gallwch wneud y canlynol:

Gosod eich debyd uniongyrchol gan ddefnyddio'r teclyn ‘Fy nhreth gyngor’ (mae teclynnau’n ffordd gyflym o gael mynediad at wybodaeth y gallai fod ei hangen arnoch)

Nodwch: dangosir eich teclyn Fy Nhreth Gyngor yn ddiofyn ar hafan Fy Nghyfrif.

 

Os nad yw eich teclyn ‘Fy Nhreth Gyngor’ eisoes wedi'i sefydlu:

 1. Rhowch saith digid cyntaf rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad a chliciwch ar ‘Cyflwyno’.

Nodwch: bydd angen rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad, y gallwch ddod o hyd iddo ar eich bil treth gyngor papur.

 

Yna dilynwch y camau hyn…

Os yw'ch teclyn ‘Fy Nhreth Gyngor’ eisoes wedi'i sefydlu:

 1. Cliciwch ar ‘Rheoli cyfrif treth gyngor’
 2. Cliciwch ar ‘Talu trwy ddebyd uniongyrchol’
 3. Cliciwch ar ‘Gweld gwasanaethau debyd uniongyrchol’
 4. Dewiswch ‘Sefydlu debyd uniongyrchol newydd’
 5. Cwblhewch y ffurflen wedyn – bydd angen rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad, y gallwch ddod o hyd iddo ar eich bil treth gyngor papur.

Neu

Gallwch sefydlu eich debyd uniongyrchol treth gyngor gan ddefnyddio’r ddewislen ar y chwith:

 1. Ewch i'r ddewislen ar yr ochr chwith a chliciwch ‘Y dreth gyngor a biliau’
 2. Yna dewiswch ‘Rheoli fy nhreth gyngor’
 3. Dewiswch ‘Sefydlu neu ddiwygio debyd uniongyrchol ar gyfer y dreth gyngor’
 4. Cliciwch ar ‘Talu trwy ddebyd uniongyrchol’
 5. Cliciwch ar ‘Gweld gwasanaethau debyd uniongyrchol’
 6. Dewiswch ‘Sefydlu debyd uniongyrchol newydd’
 7.  Cwblhewch y ffurflen wedyn – bydd angen rhif eich cyfrif / cyfeirnod eich taliad, y gallwch ddod o hyd iddo ar eich bil treth gyngor papur.

 

Mae gennyf ail gartref yn Sir Benfro – sut wyf yn gweld gwybodaeth am fy nhreth gyngor?

Os yw eich prif breswylfa yn Sir Benfro:

 1. Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif gan ddefnyddio eich prif gyfeiriad
 2. Rhowch y rhif cyfrif / cyfeirnod taliad a ddangosir ar eich bil treth gyngor papur ar gyfer eich prif gyfeiriad yn y teclyn ‘Fy Nhreth Gyngor’ a ddangosir ar hafan Fy Nghyfrif
 3. Cliciwch ar y botwm ‘Rheoli cyfrif treth gyngor’ ar y teclyn
 4. Cliciwch ar y ddolen 'Cofrestru ar gyfer gwasanaethau ychwanegol y dreth gyngor’ ar frig y dudalen
 5. Dilynwch y camau cofrestru ac, unwaith yr ydych wedi'u cwblhau, cliciwch ar y botwm ‘Dangos pob un’ er mwyn dangos pob cyfrif treth gyngor gweithredol yr ydych yn gyfrifol amdanynt

 Os ydych chi’n byw y tu allan i Sir Benfro:

 1. Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif newydd gan ddefnyddio'ch prif gyfeiriad (nad yw'n gyfeiriad yn Sir Benfro)
 2. Cliciwch ar yr opsiwn ‘Treth gyngor a biliau’ ar y ddewislen
 3. Cliciwch ar yr opsiwn is-ddewislen: ‘Rheoli fy nhreth gyngor’
 4. Cliciwch ar y deilsen/botwm ‘Gweld cyfrif treth gyngor’
 5. Cliciwch ar y ddolen 'Cofrestru ar gyfer gwasanaethau ychwanegol y dreth gyngor’ ar frig y dudalen
 6. Dilynwch y camau cofrestru ac, unwaith yr ydych wedi'u cwblhau, cliciwch ar y botwm ‘Dangos pob un’ er mwyn dangos pob cyfrif treth gyngor gweithredol yr ydych yn gyfrifol amdanynt

 

A ydych chi eisiau sefydlu cyfrif i reoli eich Treth Gyngor ar-lein (a elwir hefyd yn Gyfrif Mynediad Dinesydd)?

Dim ond os byddwch yn cofrestru ar gyfer cyfrif y byddwch yn gallu gweld eich biliau a newid i fod yn ddi-bapur.

 

Fy Nghyfrif - Cwestiynau Cyffredin

 

Ar gyfer help a chymorth gyda Fy Nghyfrif:

i ddarparu adborth i ni ar eich profiad o ddefnyddio'r Fy Nghyfrif newydd, cysylltwch â: digital@pembrokeshire.gov.uk

Os ydych yn cael unrhyw broblemau technegol wrth ddefnyddio 'Fy Nghyfrif', defnyddiwch y ffurflen ‘rhoi gwybod am broblem’.

 

 

ID: 146, revised 12/04/2024