e-filio

e-Filiau Treth Gyngor

Bydd dewis derbyn bil eich treth gyngor trwy 'Fy Nghyfrif' yn arbed amser i chi, yn ein helpu i arbed ar y costau o bostio/argraffu ac yn lleihau'r effaith ar yr amgylchedd.

Mae ond yn cymryd ychydig funudau i chi gofrestru ac eiliadau'n unig i ddewis e-filio. 

Cam Un: Mewngofnodwch i'ch 'Fy Nghyfrif' newydd neu cofrestrwch, os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes

Cam Dau: Nodwch rif eich cyfrif/cyfeirnod y taliad o fil eich treth gyngor (mae eich cyfeirnod ar fil eich treth gyngor)

Cam Tri: Ewch i 'Gweld cyfrif y Dreth Gyngor’

Cam Pedwar: Ewch i 'Cofrestru i ddefnyddio gwasanaethau ychwanegol y dreth gyngor' (Rhaid i'ch enw gyfateb i’r enw a ddefnyddir ar fil eich treth gyngor)

Cam Pump: Ewch ati i osod dau gwestiwn diogelwch

                   Eich cyfeirnod deg digid ar-lein (sydd ar fil eich treth gyngor)

                   Ychwanegwch eich cod post

Cam Chwech: Derbyniwch yr amodau a thelerau ac yna cliciwch ar 'Cyflwyno’

Dyma ein fideo sy'n ganllaw defnyddiol ar gyfer 'Sut i gofrestru ar gyfer e-filio':

Sut i gofrestru ar gyfer e-filio (yn agor mewn tab newydd)

 

Cofrestrwch ar gyfer e-filio

 

Cofiwch: Bydd angen eich cyfeirnod ar-lein 'Fy Nghyfrif' sydd ar fil eich treth gyngor er mwyn cwblhau'r broses e-filio

 

 

 

Am gymorth a chefnogaeth gyda'r 'Fy Nghyfrif' newydd neu i ddarparu adborth am eich profiad o ddefnyddio'r 'Fy Nghyfrif' newydd, cysylltwch â: digital@pembrokeshire.gov.uk

Os ydych yn profi unrhyw broblemau technegol wrth i chi ddefnyddio 'Fy Nghyfrif',  defnyddiwch y ffurflen 'hysbysu problem'  

 

 

 

 

ID: 146, adolygwyd 03/10/2023