e-filio

e-Filiau Treth Gyngor

Mae dewis derbyn eich bil Treth Gyngor trwy ‘Fy Nghyfrif' yn arbed amser i chi, mae'n helpu ni arbed costau post / argraffu ac mae'n lleihau'r effaith ar yr amgylchedd.

Nid yw'n cymryd ond ychydig funudau i gofrestru a dim ond eiliadau i ddewis derbyn e-Filiau.

·       Cam 1Cofrestru ar Fy Nghyfrif

·       Cam 2: Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, ewch i ‘Fy Ngwasanaethau' a chliciwch ‘e-Filiau'.

·       Cam 3: Rhowch eich Cyfeir-rif Treth y Cyngor a chliciwch Ychwanegu Cyfrif Treth y Cyngor.


Os ydych eisoes wedi gwneud taliad Treth y Cyngor / edrych ar eich mantolen trwy ddefnyddio Fy Nghyfrif, rydym eisoes yn gwybod eich rhif Treth y Cyngor. Felly cliciwch y botwm ‘Ymuno' i dderbyn e-Filiau, ar hafan eich ‘Fy Nghyfrif'.

 

ID: 146, adolygwyd 12/02/2019

Manteision e-Filiau

 

·  Mae'n gyflym, diogel a sicr.

·  Gallwch weld eich bil neu rybudd cyn gynted ag y bydd ar gael.

·  Fe all pawb sydd â'u henw ar y bil dderbyn eu copi eu hunain.

·  Gallwch weld faint sydd yn eich cyfrif, gweld eich swm i'w dalu a dyddiadau dyledus.

·  Dim mwy o giwio, cewch dalu o gysur eich cartref eich hun.

·  Rydych bob amser yn gwybod ble mae eich bil a chewch ddewis ei lawrlwytho a'i argraffu os byddwch eisiau.

·  Gallwch ofyn am nodiadau atgoffa talu dri diwrnod cyn y bydd yn ddyledus.

·  Mae'n helpu i ni leihau costau postio ac argraffu.

·  Mae'n helpu gwarchod yr amgylchedd trwy arbed papur.

 

ID: 147, adolygwyd 25/09/2017

Cwestiynau Cyffredin

Rwy'n cael gwall pan fyddaf yn dilysu fy rhif Treth Gyngor 

Nid oes unrhyw bethau i'w lawrlwytho? 
Mae swm fy rhandal neu ddyddiad talu'n anghywir 
Sut mae gofyn am nodiadau atgoffa talu? 
Sut mae dewis peidio cael e-filiau? 
Rwyf wedi symud tŷ, allaf i ddal i weld hen e-filiau? 
Rwy'n gyfrifol am fwy nag un Cyfrif Treth Gyngor; allaf i gael e-filiau? 
Allaf i gofrestru ar gyfer e-filiau fel busnes?

 

Rwy'n cael gwall pan fyddaf yn dilysu fy rhif Treth Gyngor

·Nid yw rhif Treth Gyngor a roddwyd gennych yn cyfateb i'ch cyfeiriad cofrestredig

o   Nid yw cyfeiriad yr eiddo a gofrestrwyd gennych ar gyfer Fy Nghyfrif yn cyfateb i'r cyfeiriad sy'n gysylltiedig â chyfrif Treth Gyngor. Gallwch newid eich cyfeiriad ar-lein trwy glicio'r ddolen ‘golygu' ar bwys eich enw yn ‘Fy Nghyfrif'.

·I gofrestru ar gyfer e-Filiau ffoniwch 01437 764551 a gofyn am Dîm Treth Gyngor.

o   Nid yw'r enw cyntaf neu gyfenw a ddefnyddiwyd ar eich ‘Fy Nghyfrif' yn cyfateb i'r wybodaeth sy'n cael ei dal gan Dîm Treth Gyngor. Er enghraifft, efallai eich bod wedi cofrestru eich ‘Fy Nghyfrif' fel John ond mai'r enw ar Gyfrif Treth Gyngor yw Jonathan. Mae hwn yn fater cyffredin ac mae'n rhwydd ei gywiro trwy ein ffonio ar 01437 764551 a gofyn am Tîm Treth Gyngor. 

·Yn anffodus, mae ein cofnodion yn dangos eich bod yn gyfrifol am fwy nag un Cyfrif Treth Gyngor. Ni allwch ddewis e-Filiau ar hyn o bryd.

o   Os ydych yn gyfrifol am fwy nag un Cyfrif Treth Gyngor ni fyddwch yn gallu dewis e-Filiau ar y funud. Rydym yn gobeithio dod â hyn ar-lein yn y dyfodol.

·Yn anffodus, nid yw e-Filiau ar gael ar hyn o bryd. Rhowch gynnig eto'n ddiweddarach.

o   Fe all y neges hon am wall fod yn ymddangos yn ystod cynnal y system neu os oes problem gyda systemau TG mewnol. Byddwn yn gwybod am y broblem ac yn gweithio i drwsio pethau mor fuan ag y bo modd.

Nid oes unrhyw bethau i'w lawrlwytho?

Bydd e-filiau'n cael eu cynhyrchu o'r dyddiad y byddwch yn gofyn am e-filiau. Byddwch yn derbyn hysbysiad e-bost pan fydd e-fil ar gael i'w lawrlwytho. Byddwch hefyd yn cael rhybudd ar eich hafan ‘Fy Nghyfrif' pan fyddwch yn mewngofnodi.

Mae swm fy nhaliad neu ddyddiad talu'n anghywir

Cysylltwch â ni ar 01437 764551 a gofynnwch am gael siarad â Tîm Treth Gyngor i drafod anghysondebau ar eich cyfrif Treth Gyngor.

Sut mae gofyn am nodiadau atgoffa talu?

I ofyn am nodiadau atgoffa talu ewch i ‘Fy Ngwasanaethau', cliciwch ar anfon e-Filiau a sgrolio i waelod y dudalen. Cliciwch y switsh ar bwys nodiadau atgoffa Talu Treth Gyngor i ddewis hynny. Sylwch - os ydych chi'n gwsmer Debyd Uniongyrchol ni fydd y dewis hwn ar gael.

Sut mae dewis peidio cael e-filiau?

Gallwch ddewis peidio cael e-Filiau yn ‘Fy Ngwasanaethau'. Cliciwch ar e-Filiau a chliciwch y switsh dan di-bapur. Bydd e-filiau a dderbyniwyd tra'r oeddech wedi dewis cael e-filiau yn aros ar gael. Ewch i ‘Fy Ngwasanaethau' a chliciwch ar anfon e-Filiau yna ‘Fy Lawrlwythiadau'.

Rwyf wedi symud tŷ, allaf i ddal i weld hen e-filiau?

Gallwch, bydd holl e-filiau blaenorol ar gael. Ewch i ‘Fy Ngwasanaethau' a chliciwch ar anfon e-Filiau yna ‘Fy Lawrlwythiadau'.

Rwy'n gyfrifol am fwy nag un Cyfrif Treth Gyngor; allaf i ddewis cael e-Filiau?

Na, yn anffodus nid yw ar gael ar gyfer cyfrifon lluosog ar hyn o bryd.

Allaf i gofrestru ar gyfer e-Filiau fel busnes?

Na, yn anffodus nid yw hyn ar gael ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym yn gweithio ar ‘Fy Nghyfrif' i Fusnesau ac yn gobeithio ei gael ar-lein yn fuan.

ID: 149, adolygwyd 06/10/2017