Eich bywyd bob dydd

Clybiau cinio

Mae Clybiau Cinio yn Sir Benfro’n cael eu trefnu gan gymunedau lleol neu fudiadau gwirfoddol. Mae llawer o glybiau’n cael cymhorthdal gan y Cyngor Sir. Gall unrhyw un sydd wedi cyrraedd oed ymddeol (60 oed a hŷn) fynychu clwb cinio a hyd yn oed os yw eich gŵr/gwraig/cymar dan 60 gall ddod gyda chi.

 

ID: 2023, adolygwyd 28/06/2022