Eich bywyd bob dydd

Cynllun Ymwelydd Cymunedol

Mae’r Cynllun Ymwelydd Cymunedol yn darparu cefnogaeth cysylltiedig â thai i oedolion bregus i’w galluogi i aros mor annibynnol ag sy’n bosibl. Ar ôl asesu eich angen, bydd Ymwelwyr Cymunedol yn ymweld â chi’n rheolaidd yn y cartref ar adegau yr ydych wedi’u trefnu, gan roi cynlluniau cefnogi yn eu lle. Mae’r math o gefnogaeth y gellir ei darparu yn cynnwys:

  • Cymorth i’ch galluogi i fyw’n annibynnol gartref
  • Cymorth i wneud cais am dŷ a chael cyngor ynglŷn â thai
  • Gwybodaeth, cyngor a chymorth eiriolaeth
  • Cymorth i lenwi ffurflenni, budd-daliadau, budd-daliadau tai / treth y cyngor
  • Cymorth i sicrhau eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau yr ydych yn gymwys i’w derbyn                                                              
  • Help i ddatblygu’r sgiliau sy’n angenrheidiol i sefydlu a chynnal tenantiaeth
  • Cymorth i drefnu bod rhywun yn dod i atgyweirio’r cartref / gwelliannau / cael gafael ar grantiau cyfleusterau i’r anabl  
  • Asesu angen ac atgyfeirio at wasanaethau priodol  

Am wybodaeth bellach am y gwasanaeth neu i gyflwyno atgyfeiriad, ffoniwch  01437 764551

ID: 2026, adolygwyd 28/06/2022