COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich bywyd bob dydd

Prydau Bwyd

Gellir cynnig cymorth â phrydau bwyd mewn ffyrdd amrywiol. Mae rhai sefydliadau’n dod â phryd poeth canol dydd i’ch drws, tra gall eraill ddarparu prydau wedi eu rhewi neu brydau oes hir sy’n hawdd i’w cynhesu.

Mae rhai tai bwyta a siopau prydau parod yn cynnig gwasanaeth danfon i’r cartref. Mae llawer o archfarchnadoedd hefyd yn cynnig gwasanaeth danfon ar gyfer bwydydd sy’n cael eu prynu ar-lein.

Cysylltwch â PAVS am fanylion o unrhyw wasanaethau neu grwpiau yn eich ardal allai fod o help. Ffôn: 01437 769422

ID: 2021, adolygwyd 24/08/2021