COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich bywyd bob dydd

Asesiadau Gwasanaethau Oedolion

Os nad ydych yn gallu cyflawni tasgau sylfaenol mwyach, fel ymolchi a gwisgo neu fynd i’r tŷ bach, gall y Gwasanaethau Oedolion wneud asesiad. Os byddant yn dod i’r casgliad bod arnoch angen help, byddant yn gweithio gyda chi i gytuno ar eich nodau, yn nodi ac o bosibl yn trefnu gwasanaethau a fydd o fudd i chi.

Os ydych chi’n meddwl eich bod angen cymorth, cysylltwch â Chyngor Sir Penfro am ragor o wybodaeth ar 01437 764551.

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 2013, adolygwyd 24/08/2021