Eich bywyd bob dydd

Help wrth adael yr ysbyty

Mae cydweithwyr ym maes Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cydweithio’n agos gyda sefydliadau’r sector gwirfoddol er mwyn sicrhau eich bod yn ddiogel a chyfforddus pan fyddwch yn dychwelyd i’ch cartref ar ôl cyfnod yn yr ysbyty. Bydd cynllun ar gyfer eich rhyddhau o’r ysbyty’n cael ei lunio er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y gefnogaeth fwyaf priodol pan fyddwch yn dychwelyd i’ch cartref. Mae hyn yn golygu na ddylech orfod aros yn yr ysbyty am fwy o amser nag sy’n angenrheidiol. 

ID: 2017, adolygwyd 28/06/2022