Eich Cartref

Eich ardd

A wyf i’n gyfrifol am ofalu am fy ngardd?


Os oes gardd gyda’ch tŷ Cyngor, y tenant (sef chi) sy’n gyfrifol am ofalu am eich gardd. Mae hyn yn cynnwys:

  • Torri’r borfa
  • Cadw gerddi, closydd neu dramwyfeydd yn daclus a di-sbwriel
  • Sicrhau bod unrhyw brysglwyni, coed a chloddiau yn rhesymol uchel, a pheidio â gadael iddynt fargodi dros eiddo cyfagos na mannau cymunedol chwaith.

Y Cyngor sy’n gyfrifol am gynnal a chadw’r prif lwybrau mynediad presennol (ond nid llwybrau gerddi), stepiau, ffensys sy’n nodi ffin waliau’r eiddo. 

Allaf fi gael help er mwyn gofalu am fy ngardd?

Fe all pensiynwyr neu bobl sydd wedi’u cofrestru’n anabl na allant arddio ac sydd heb neb i’w helpu, gael cymorth gan y Gwasanaeth Profiannaeth. Byddwch cystal â chysylltu â'r Adran Rheoli Tenantiaeth Tai er mwyn cael rhagor o wybodaeth, os oes angen cymorth arnoch i roi trefn ar eich gardd.

Rheoli Tenantiaeth Tai 
Ffôn: 01437 764551
E-bost: tenancy.management@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1727, adolygwyd 12/11/2021