Eich Cartref

Eich ardd

A wyf i’n gyfrifol am ofalu am fy ngardd?

Os oes gardd gyda’ch tŷ Cyngor, y tenant (sef chi) sy’n gyfrifol am ofalu am eich gardd. Mae hyn yn cynnwys:

  • Torri’r borfa
  • Cadw gerddi, closydd neu dramwyfeydd yn daclus a di-sbwriel
  • Sicrhau bod unrhyw brysglwyni, coed a chloddiau yn rhesymol uchel, a pheidio â gadael iddynt fargodi dros eiddo cyfagos na mannau cymunedol chwaith.

Y Cyngor sy’n gyfrifol am gynnal a chadw’r prif lwybrau mynediad presennol (ond nid llwybrau gerddi), stepiau, ffensys sy’n nodi ffin waliau’r eiddo. 

Rheoli Tenantiaeth Tai 
Ffôn: 01437 764551
E-bost: tenancy.management@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1727, adolygwyd 13/09/2022