Eich Cartref

Tamprwydd a Llwydni

A yw’ch cartref yn damp?

Anwedd sy’n achosi rhywfaint o damprwydd. Mae’r ffeithlen hon yn egluro sut y gallwch leihau’r perygl ichi gael tamprwydd a llwydni yn eich cartref.

Os ydych chi wedi dilyn y canllawiau yn y ffeithlen a bod y problemau yn dal i fod yno, byddwch cystal â ffonio’r adran Cynnal a Chadw Adeiladau ar 0800 085 6622.

Gallwch roi gwybod am atgyweiriadau trwy ffonio ar yr adegau hyn:

8.00am tan 6.00pm o ddydd Llun i ddydd Iau
8.00am tan 5.00pm ar ddydd Gwener
8.00am tan 2.00pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul

Gallwch roi gwybod am argyfyngau y tu fas i oriau swyddfa trwy ffonio 01437 775522

I roi gwybod am atgyweiriad:

  • Ffoniwch Linell Frys Atgyweiriadau Tai ar 0800 085 6622
  • Ewch draw i un o Ganolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid y Cyngor sydd yn Hwlffordd, Doc Penfro, Aberdaugleddau, Abergwaun neu’r ddesg arian yn Neyland
  • Anfonwch e-bost at buildingmaintenance@pembrokeshire.gov.uk
  • Anfonwch ffacs at 01437 775911
  • Neu ysgrifennwch atom yn: Cyngor Sir Penfro, Yr Adran Cynnal a Chadw, Uned 23, Ystad Ddiwydiannol Thornton, Aberdaugleddau, SA73 2RR

 

ID: 1760, adolygwyd 12/11/2021