COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich Cymuned

Chwilio Eich Ardal Lleol

##ALTURL## Gorfodi Amgylcheddol

Gorfodi Amgylcheddol

Mae Cyngor Sir Penfro’n newid ei ymagwedd at fynd i’r afael â sbwriel, baw cŵn a mathau eraill o ymddygiad gwrthgymdeithasol
##ALTURL## Sir Benfro Ddiogelach

Sir Benfro Ddiogelach

Cael gwybod am Sir Benfro Ddiogelach ein partneriaeth Cymuned Ddiogelach.
##ALTURL## Trosedd Casineb

Trosedd Casineb

Beth yw Trosedd Casineb a sut allwch chi ei hysbysu?
##ALTURL## Materion Sŵn

Materion Sŵn

Cael gwybod beth allwn ni wneud i helpu a lawrlwytho’r Ap Sŵn.
##ALTURL## Cyfamod Lluoedd Arfog

Cyfamod Lluoedd Arfog

Os ydych yn aelod o'r Lluoedd Arfog (Rheolaidd neu Wrth Gefn), yn gyn-filwr, yn aelod o'r teulu neu'n weddw, yna mae Cyngor Sir Penfro a phartneriaid wedi ymrwymo i ddarparu mynediad hawdd i'r wybodaeth a'r cymorth y gallai fod eu hangen arnoch.
##ALTURL## Cynlluniau’r Prosiect Adfywio

Cynlluniau’r Prosiect Adfywio

Mae Rhaglen Adfywio Cyngor Sir Penfro yn cynnwys grŵp o brosiectau ledled y sir a fydd yn ceisio ailddatblygu a gwella amgylchedd adeiledig, seilwaith a chynnig twristiaeth Sir Benfro. Mae ein cynlluniau Adfywio yn cynnig cyfle i drigolion Sir Benfro weld yr uchelgeisiau hyn o lygad y ffynnon a chyfrannu at lywio ein sir.

GWASANAETH GWYBODAETHID: 1419, revised 19/10/2020