Eich Iechyd

Diet

Bwyta diet cytbwys yw un o’r ffyrdd gorau i gynnal eich iechyd. Mae bwyta o leiaf pum dogn o ffrwythau a llysiau bob dydd yn gallu:  

  • lleihau’r risg o broblemau iechyd difrifol fel gordewdra, diabetes math 2, clefyd y galon, strôc a rhai cancrau  
  • lleihau’r risg o gancr y coluddyn oherwydd eich bod yn bwyta mwy o ffibr
  • cyfrannu at ddiet iach a chytbwys, eich helpu i gadw pwysau iachus a chadw eich calon yn iach  

Yn ogystal â digon o ffrwythau a llysiau, dylem hefyd fod yn bwyta:   

  • digon o fwyd gyda startsh, fel bara, reis, tatws a phasta  
  • peth cig, pysgod, wyau, ffa a ffynonellau eraill o brotein heblaw am gynnyrch llaeth  
  • peth llaeth a chynnyrch llaeth
  • ychydig bach o fwyd a diodydd sy’n uchel mewn braster a/neu siwgr  
  • yfed 8-10 gwydryn 200ml o ddŵr y dydd (neu fwy wrth ymarfer neu mewn tywydd poeth)

Am ragor o wybodaeth:

Sefydliad y Galon Prydain 

British Dietetic Association 

ID: 2092, adolygwyd 05/07/2022