Eich Iechyd

Iechyd Rhywiol

Mae ymchwil yn dangos bod pobl hyd at eu hwythdegau yn ymwneud yn fwy helaeth â rhyw y dyddiau hyn, felly mae gwybodaeth a chyngor dibynadwy yn hanfodol bwysig. Mae gan y darparwyr gwybodaeth canlynol ragor o wybodaeth am iechyd rhywiol    :

Mae Age Cymru wedi cyhoeddi canllaw Iechyd Rhywiol i bobl dros 50 sydd  neu gallwch ofyn am daflen drwy ffonio 029 2043 1555

Am ragor o wybodaeth:

Galw Iechyd Cymru 

FPA (Cymdeithas Cynllunio Teulu)

ID: 2105, adolygwyd 05/07/2022