Eich Iechyd

Ysmygu

Os ydych yn ysmygu, heb os bydd rhoi’r gorau iddi yn gwella eich iechyd. Ar ôl 24 awr yn unig, bydd eich ysgyfaint yn dechrau clirio, byddwch yn gallu anadlu’n rhwyddach a bydd gennych fwy o egni. Yn y tymor hir, byddwch hefyd dan lai o straen, bydd eich croen yn edrych yn ieuengach a’ch dannedd yn wynnach, a bydd eich synnwyr arogli a blasu yn gwella. Ar ôl blwyddyn, mae eich risg o drawiad ar y galon yn gostwng i tua hanner o gymharu â smygwr ac ar ôl 10 mlynedd, mae eich risg o gancr yr ysgyfaint wedi gostwng i’w hanner. 

Dim Smygu Cymru

Yn rhoi cymorth gan ymgynghorwyr a fydd yn anfeirniadol ac am ddim. Rydych bedair gwaith yn fwy tebygol o roi’r gorau iddi gyda rhaglen gymorth na phe baech yn ceisio gwneud hynny ar eich pen eich hun.   
Ffôn: 0800 085 2219

Mae help ar gael yn eich fferyllfa leol hefyd.  

Mae bod yn ymyl mwg ail law hefyd yn gallu cynyddu eich risg o drawiad ar y galon neu o ddatblygu problemau anadlu a chancr yr ysgyfaint. Gwnewch yn siŵr bod pobl sy'n smocio yn eich tŷ yn smocio tu allan, ac nad ydyn nhw'n smocio yn eich car.

ID: 2094, adolygwyd 05/07/2022