COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich Iechyd

Gofal Diwedd Oes

Bydd eich Meddyg Teulu’n gallu rhoi manylion am gynlluniau gofal diwedd oes (a elwir yn aml yn ‘ofal lliniarol’) ar gyfer pobl sydd â salwch terfynol neu gyflwr sy’n bygwth bywyd.

Y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Gofal Lliniarol (NCPC)
Ffôn: 0207 697 1520
www.ncpc.org.uk

Hospice UK
Ffôn: 0207 520 8200 E-bost: info@hospiceuk.org
Mae www.hospiceuk.org yn cynnwys teclyn i chwilio arlein am hosbisau neu ofal lliniarol lleol.  

Mae Sefydliad Paul Sartori yn cynnig gofal a chyngor arbenigol a chefnogol i’r rhai hynny sy’n byw â salwch sy’n bygwth bywyd. Gellir darparu gofal uniongyrchol yng nghartref cleifion. Maent hefyd yn helpu’r perthnasau a’r gofalwyr uniongyrchol sy’n agos at y claf yn ystod y salwch a thrwy gydol y cyfnod galaru.
Mae’r gwasanaeth Hosbis yn y Cartref ar gael 365 diwrnod y flwyddyn ac mae’n gweithredu gwasanaeth ar alwad 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos. Gall y tîm gynnig y dewis i aros gartref yn ystod cyfnodau olaf salwch terfynol i fwy o bobl.

Sefydliad Paul Sartori, 31 Haven Road, Hwlffordd, SA61 1UD

Ffôn 01437 763223. Mae’r neges peiriant ateb ar y rhif hwn yn cynnwys rhif ffôn symudol 24 awr ar gyfer ymholiadau brys am y gwasanaeth nyrsio yn y cartref.

E-bost: enquiries@paulsartori.org

Mae Macmillan Cancer Support yn cynnig cyngor a chymorth os ydych wedi cael diagnosis o gancr. Gallwch chwilio am grwpiau cymorth lleol ar y wefan, ac mae Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Cancr Macmillan ar gael yn Ysbyty Llwynhelyg.  Ffôn: 01437 773859 e-bost: Anthony.Lorton@wales.nhs.uk
www.macmillan.org.uk

Gwybodaeth a Chymorth Marie Curie www.mariecurie.org.uk/help/support

Llinell Gymorth Marie Curie 

0800 090 2309 (Dydd Llun- Dydd Gwener, 8–6, Dydd Sadwrn, 11-5)

www.mariecurie.org.uk/help/support/marie-curie-support-line

ID: 2131, adolygwyd 20/06/2018