Eich Iechyd

Gweithgarwch corfforol

Dylai oedolion geisio gwneud o leiaf 150 munud o weithgarwch cymhedrol bob wythnos, neu weithgarwch sy’n defnyddio mwy o egni am 75 munud yr wythnos. Nid oes rhaid i chi wneud y cyfan ar unwaith. Gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg yn ystod yr wythnos, mewn cyfnodau 10, 20 neu 30 munud yr un. Mae cadw’n egnïol yn cadw eich calon yn iach, yn lleihau eich risg o salwch difrifol ac yn cryfhau cymalau. Mae hefyd yn ffordd wych o leihau eich lefelau straen a gwella eich hwyliau os ydych chi’n teimlo’n isel. 

Nid mater o leihau’r amser a dreulir yn eistedd lawr yn unig yw bod yn egnïol. Er bod hynny’n edrych yn beth bach, ceisiwch fynd fyny’r grisiau yn lle defnyddio lifft, parciwch y car ymhellach, neu dewch oddi ar y bws ychydig yn gynt nag arfer. Ceisiwch gynnwys gweithgarwch corfforol yn y pethau rydych eisoes yn eu gwneud, fel mynd â’r ci am dro a mynd i’r siopau, neu beth am roi cynnig ar ymarferion cadair. Dechreuwch gyda rhywbeth bach, ac yna gwnewch hynny bob dydd.

 

Am ragor o wybodaeth:


Newid Am Oes e-bost: newidamoes@cymru.gsi.gov.uk 


Age UK Ffôn: 0800 169 6565

 

Age UK/fitness

 

ID: 2093, adolygwyd 02/08/2018