Eich Tenantiaeth

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal misol newydd ar gyfer pobl sy'n ddi-waith, neu sydd mewn gwaith ond yn ennill incwm isel.

Yn y pen draw bydd yn cymryd lle'r holl fudd-daliadau a chredydau treth canlynol:

 

  • Credyd Treth Gwaith
  • Credyd Treth Plant
  • Lwfans Ceisio Gwaith sy'n seiliedig ar incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n seiliedig ar incwm
  • Budd-dal Tai
  • Cymhorthdal Incwm

 

Bydd gwasanaeth llawn y Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno yn Sir Benfro ar 5 Medi 2018. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth nes eich bod yn clywed gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ynghylch symud i Gredyd Cynhwysol, heblaw eich bod yn gymwys oherwydd newid mewn amgylchiadau ac yn hawlio un o'r hen fudd-daliadau (rhestru uchod). 

Am ragor o wybodaeth:

Credyd Cynhwysol

Gofal Plant

GOV UK                                         

                                         

ID: 4043, adolygwyd 06/02/2019