Eiddo ar Werth

Eiddo ar Werth

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.  

DAN GYNNIG

Ar Werth Toiledau Cyhoeddus Blaenorol and Storfa, Neyland

Lleolir y toiledau cyhoeddus blaenorol wrth ymyl Clwb Hwylio Neyland yn edrych dros Ddyfrffordd Aberdaugleddau a cheir golygfeydd ardderchog are draws y porthladd. Arwynebedd Mewnol Gros yr Adeilad 34 metr sgwâr (365sq ft)
AR WERTH

Tir ym Mharc Busnes Honeyborough Neyland

Llain ddiwydiannol ar Barc Busnes poblogaidd Honeyborough yn mesur tua 0.15 erw addas are gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau diwydiannol ysgafn (yn amodol ar unrhyw ganiatâd cynllunio angenrheidiol)
AR WERTH

PLAS LYDSTEP, LYDSTEP, SA70 7SG

Mae Plas Lydstep yn Heneb gofrestredig ac yn dŷ canoloesol rhestredig Gradd I. Mae ganddo neuadd llawr cyntaf ac mae'n un o ddau dŷ canoloesol sydd wedi'u lleoli yng nghanol y pentref gyferbyn â Thafarn Lystep.

ID: 1427, revised 20/06/2018