Eiddo ar Werth

Eiddo ar Werth

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.  

DAN GYNNIG

Tir y tu ôl i Greenway, Hook

Mae'r tir wedi'i leoli ym mhentref Hook gydag ysgol iau, swyddfa bost a siop, yn ogystal â chlwb criced, dim ond ychydig funudau o gerdded i ffwrdd. Mae tref sirol Hwlffordd yn daith o ddeg munud yn unig i ffwrdd mewn car ac yno ceir ystod lawn o amw
AR WERTH

PLAS LYDSTEP, LYDSTEP, SA70 7SG

Mae Plas Lydstep yn Heneb gofrestredig ac yn dŷ canoloesol rhestredig Gradd I. Mae ganddo neuadd llawr cyntaf ac mae'n un o ddau dŷ canoloesol sydd wedi'u lleoli yng nghanol y pentref gyferbyn â Thafarn Lystep.
DAN GYNNIG

Stryd Fawr, Abergwaun, Sir Benfro, SA65 9AR

Mae'r hen Ship and Anchor yn cynnwys adeilad dau lawr ar wahân sydd wedi'i adeiladu o gerrig soled a blociau concrit, gyda gweddau sydd wedi eu rendro a'u lliwio’n bennaf o dan do llechi cyfansawdd ar oleddf. Roedd y rhannau masnachol ar y llaw

ID: 1427, revised 31/08/2022