Eiddo ar Werth

Eiddo ar Werth

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.  

AR WERTH

PLAS LYDSTEP, LYDSTEP, SA70 7SG

Mae Plas Lydstep yn Heneb gofrestredig ac yn dŷ canoloesol rhestredig Gradd I. Mae ganddo neuadd llawr cyntaf ac mae'n un o ddau dŷ canoloesol sydd wedi'u lleoli yng nghanol y pentref gyferbyn â Thafarn Lystep.
AR WERTH

Stryd Fawr, Abergwaun, Sir Benfro, SA65 9AR

Mae'r hen Ship and Anchor yn cynnwys adeilad dau lawr ar wahân sydd wedi'i adeiladu o gerrig soled a blociau concrit, gyda gweddau sydd wedi eu rendro a'u lliwio’n bennaf o dan do llechi cyfansawdd ar oleddf. Roedd y rhannau masnachol ar y llaw

ID: 1427, revised 31/08/2022