Eiddo ar Werth

Eiddo ar Werth

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.  

AR WERTH

TIR YM MRYNHIR, DINBYCH-Y-PYSGOD, SIR BENFRO

Mae'r safle'n ymestyn i 15.7 cyfer (6.4 hectar) o dir sy'n wynebu'r de gyda golygfeydd arbennig dros Fae Caerfyrddin, Dinbych-y-pysgod ac ymhellach draw at Ynys Bŷr ac Ynys Wair.
AR WERTH

PLAS LYDSTEP, LYDSTEP, SA70 7SG

Mae Plas Lydstep yn Heneb gofrestredig ac yn dŷ canoloesol rhestredig Gradd I. Mae ganddo neuadd llawr cyntaf ac mae'n un o ddau dŷ canoloesol sydd wedi'u lleoli yng nghanol y pentref gyferbyn â Thafarn Lystep.
ID: 1427, revised 21/08/2017