Eiddo ar Werth

Eiddo ar Werth

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.  

AR WERTH

PLAS LYDSTEP, LYDSTEP, SA70 7SG

Mae Plas Lydstep yn Heneb gofrestredig ac yn dŷ canoloesol rhestredig Gradd I. Mae ganddo neuadd llawr cyntaf ac mae'n un o ddau dŷ canoloesol sydd wedi'u lleoli yng nghanol y pentref gyferbyn â Thafarn Lystep.
DAN GYNNIG

Fferm Trecadwgan, Solfach, SA62 6XJ

Ffermdy 5 ystafell wely gydag amrywiaeth o adeiladau allan modern a thraddodiadol ac iard, ac oddeutu 11 cyfer o dir mewn lleoliad delfrydol ar gyrion Solfach, gyda golygfeydd o Harbwr Solfach ac Arfordir Sir Benfro yn y pellter.

ID: 1427, revised 20/06/2018