Eiddo Busnes ar Osod

Eiddo I'w Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.  

Cysylltwch â ni ynghylch eiddo neu dir sydd gennym ar werth neu i'w osod ar ein gwefan.

Ymholiad Gwerthiant a Gosodiadau/Cais i Ymweld (yn agor mewn tab newydd)

AR OSOD

Uned 5 Cei Brunel, Neyland, Aberdaugleddau, SA73 1PY

Mae Uned 5 yn eiddo diwydiannol un llawr sy'n mesur tua 1,006 troedfedd sgwâr (93.5m2). Mae gan yr eiddo fynediad i gerbydau (trwy ddrws codi) a drws integredig i gerddwyr. Mae'r uned yn adeilad ffrâm porthol ddur o dan do rhychiog, gyda llawr c
AR GAU I GEISIADAU

Tir Bristcoed Castellhenri

Mae llain o ‘dir yn unig’ sy’n ymestyn i ryw 23 erw o fewn Ystad Ffermydd Sirol Cyngor Sir Penfro i’w gosod ar gytundeb tenantiaeth busnes fferm
AR GAU I GEISIADAU

Tir Capel Casblaidd

Mae llain o ‘dir yn unig’ sy’n ymestyn i ryw 42 erw o fewn Ystad Ffermydd Sirol Cyngor Sir Penfro i’w gosod ar gytundeb tenantiaeth busnes fferm

ID: 1403, adolygwyd 05/12/2023