Eiddo Busnes ar Osod

Eiddo I'w Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.  

AR OSOD

Uned 61 Parc Busnes Honeyborough

Eiddo diwydiannol unllawr yw Uned 61 sy’n mesur tua 101 metr sgwâr (1100 tr2) gyda chegin a swyddfa ar wahân. Mae gan yr eiddo fantais mynedfa gerbydau trwy ddrws caead rholio.

ID: 1403, adolygwyd 21/08/2017