Eiddo Busnes ar Osod

Eiddo I'w Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.  

AR OSOD

UNED 9, CEI BRUNEL, NEYLAND, ABERDAUGLEDDAU, SA73 1PY

Mae Uned 9 yn uned fusnes unllawr sy’n mesur tua 139 metr sgwâr (1495 troedfedd sgwâr). Mae gan yr Uned fynediad i gerbydau (trwy ddrws esgyn) i’r wedd flaen ac mae mynedfa ar wahân i gerddwyr. Mae gan yr uned gyfleusterau toile
DAN GYNNIG

Toiledau Cyhoeddus Blaenorol and Storfa, Neyland

Lleolir y toiledau cyhoeddus blaenorol wrth ymyl Clwb Hwylio Neyland yn edrych dros Ddyfrffordd Aberdaugleddau a cheir golygfeydd ardderchog are draws y porthladd. Arwynebedd Mewnol Gros yr Adeilad 34 metr sgwâr (365sq ft)

ID: 1403, adolygwyd 21/08/2017