Eiddo Busnes ar Osod

Eiddo I'w Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.  

AR OSOD

Uned 1 Parc Busnes Feidr Castell, Abergwaun, SA65 9BB

Eiddo diwydiannol modern ar wahân ar ddau lawr sy’n cynnwys ardal gynhyrchu fawr gyda man llwytho dan orchudd ar lefel y llawr gwaelod ac ardal gynhyrchu/swyddfeydd cynllun agored eang uwchbenwedi’i leoli’n gyfleus ar gyrion Abergw
AR OSOD

Hên Ganolfan Chwareon Dŵr, Y Parrog, Wdig

Hen Ganolfan Hyfforddi â blaen gwydr yn sefyll ar wahân mewn lleoliad dymunol yn wynebu’r môr yn Y Parrog. Mae’r eiddo yn addas ar gyfer llu o opsiynau masnachol neu hamdden, yn ôl amodau unrhyw ganiatâd cynllunio ange
AR OSOD

UNED 9, CEI BRUNEL, NEYLAND, ABERDAUGLEDDAU, SA73 1PY

Mae Uned 9 yn uned fusnes unllawr sy’n mesur tua 139 metr sgwâr (1495 troedfedd sgwâr). Mae gan yr Uned fynediad i gerbydau (trwy ddrws esgyn) i’r wedd flaen ac mae mynedfa ar wahân i gerddwyr. Mae gan yr uned gyfleusterau toile

ID: 1403, adolygwyd 21/08/2017