Eiddo Busnes ar Osod

Canolfan Arloesedd y Bont

Yn sefyll ger Pont Cleddau, mae gan Ganolfan Arloesedd y Bont swyddfeydd ac unedau twf ar gael:

Unedau Twf

Yn ogystal â’r swyddfeydd yn y prif adeilad mae Canolfan Arloesedd y Bont yn cynnig lle ymarferol ar gyfer gweithdai. 

Mae gan bob gweithdy swyddfa technoleg uwch, lle gweithio hael a’i Ystafell Offer unswydd ei hun sy’n cynnwys bwyler nwy, mesuryddion y gwasanaethau a’r prif fwrdd dosbarthu trydan. 

Mae gweithdai’n amrywio o 125.4 metr sgwâr (1350 troedfedd sgwâr) i 273.1 metr sgwâr (2940 troedfedd sgwâr). 

Mae deiliaid yn gyfrifol am dalu am eu gwasanaethau eu hunain a Threthi Busnes a rhent sylfaenol o £6 y droedfedd sgwâr.

Gyda chytundeb blaenorol Cyngor Sir Penfro fe all tenantiaid wneud addasiadau mewnol all ddarparu llawr cyntaf llawn sydd i bob diben yn dyblu arwynebedd llawr y gweithdy.

Mae hyn i bob diben yn gostwng y rhent i £3 y droedfedd sgwâr a gall greu swyddfa fawr, ystafelloedd cyfrifiaduron, ystafelloedd glân neu fathau eraill o ofod labordy.

Trethi amodol ar sail lluosydd o 0.452 (i’w cadarnhau).

 

Costau Rhentau Uned Swyddfa a Thwf 2021-22

ID: 1408, adolygwyd 28/04/2021