COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eiddo Busnes ar Osod

Eiddo I'w Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.  

AR OSOD

18 Gelliswick Road Hakin Aberdaugleddau

Mae'r eiddo yn cynnwys siop heb lety byw ar y llawr gwaelod gyda stordy a thoiled. Mae'n addas i'w ddefnyddio at amrywiaeth o ddibenion masnachol yn amodol ar ganiatâd cynllunio angenrheidiol. Mae'r siop yn un o res o siopau eraill gan gynnwys siop t
LET STC

Hên Ganolfan Chwareon Dŵr, Y Parrog, Wdig

Hen Ganolfan Hyfforddi â blaen gwydr yn sefyll ar wahân mewn lleoliad syfrdanol yn wynebu’r môr yn Y Parrog. Mae’r eiddo yn addas ar gyfer llu o opsiynau masnachol neu hamdden, yn ôl amodau unrhyw ganiatâd cynllunio an

ID: 1403, adolygwyd 21/08/2017