Eiddo Busnes ar Osod

Ffermydd, Tir Noeth a Thir Pori

Mae Stad Fferm Cyngor Sir Penfro yn cynnwys 45 daliad â chyfarpar yn amrywio mewn maint o 30 i 150 erw gyda chyfanswm o tua 4500 erw.

Y prif weithgarwch ffermio yw da byw cymysg a'r gweddill yn ddaliadau llaeth.

Mae tenantiaeth y ffermydd hyn yn dod yn rhydd o dro i dro ac rydym yn cynnal rhestr bostio ar gyfer ymgeiswyr posibl.

Os oes gennych ddiddordeb mewn fferm â chyfarpar: cofrestrwch ar gyfer rhybudd eiddo er mwyn i chi gael eich hysbysu pan ddaw daliad yn rhydd.

Yn ogystal, mae gan Gyngor Sir Penfro dir noeth a safleoedd pori ar draws y sir. Os oes gennych ddiddordeb mewn un o'r rhain: cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau am eiddo er mwyn i chi gael eich hysbysu pan ddaw rhywbeth addas ar gael.

Bydd yr uchod i gyd yn cael eu hysbysebu hefyd yn y papurau lleol ac ar y dudalen hon. Weithiau bydd gennym ffermydd i'w gwerthu, felly byddwch gystal â chlicio ar ar ‘ar werth' am fanylion.

Am ymholiadau pellach cysylltwch â: 01437 775874 neu propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1406, adolygwyd 29/04/2022