Eiddo Busnes ar Osod

Ffermydd, Tir Noeth a Thir Pori

Mae Stad Fferm Cyngor Sir Penfro yn cynnwys 45 daliad â chyfarpar yn amrywio mewn maint o 30 i 150 erw gyda chyfanswm o tua 4500 erw.

Y prif weithgarwch ffermio yw da byw cymysg a'r gweddill yn ddaliadau llaeth.

Mae tenantiaeth y ffermydd hyn yn dod yn rhydd o dro i dro ac rydym yn cynnal rhestr bostio ar gyfer ymgeiswyr posibl.

Os oes gennych ddiddordeb mewn fferm â chyfarpar: cofrestrwch ar gyfer rhybudd eiddo er mwyn i chi gael eich hysbysu pan ddaw daliad yn rhydd.

Yn ogystal, mae gan Gyngor Sir Penfro dir noeth a safleoedd pori ar draws y sir. Os oes gennych ddiddordeb mewn un o'r rhain: cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau am eiddo er mwyn i chi gael eich hysbysu pan ddaw rhywbeth addas ar gael.

Bydd yr uchod i gyd yn cael eu hysbysebu hefyd yn y papurau lleol ac ar y dudalen hon. Weithiau bydd gennym ffermydd i'w gwerthu, felly byddwch gystal â chlicio ar ar ‘ar werth' am fanylion.

Ymholiad Ffermydd, 'Tir yn Unig' a Thir Pori: Cysylltwch â'r Ddesg Gymorth Eiddo am ragor o wybodaeth am ystad y ffermydd sirol

 

AR OSOD

TIR BRISTCOED, CASTELLHENRI

Mae llain o ‘dir yn unig’ sy’n ymestyn i ryw 23 erw o fewn Ystad Ffermydd Sirol Cyngor Sir Penfro i’w gosod ar gytundeb tenantiaeth busnes fferm
AR OSOD

TIR CAPEL, CAS-BLAIDD

Mae llain o ‘dir yn unig’ sy’n ymestyn i ryw 42 erw o fewn Ystad Ffermydd Sirol Cyngor Sir Penfro i’w gosod ar gytundeb tenantiaeth busnes fferm
AR OSOD

Tir Llanbedr Felffre, Llanbedr Felffre, Arberth

Mae llain o ‘dir yn unig’ sy'n ymestyn i tua 20 erw o fewn Ystad Ffermydd Sirol Cyngor Sir Penfro i'w gosod ar gytundeb tenantiaeth fusnes am chwe blynedd. Ceir mynediad i'r tir dros drac 20m o hyd.
AR OSOD

TIR MAENORBŶR (4), DINBYCH-Y-PYSGOD

Mae llain o ‘dir yn unig’ sy’n ymestyn i ryw 12.5 erw o fewn Ystad Ffermydd Sirol Cyngor Sir Penfro i’w gosod ar gytundeb tenantiaeth busnes fferm
AR OSOD

TIR PENYSGUBOR, TRELETERT

Mae llain o ‘dir yn unig’ sy'n ymestyn i tua 3 erw o fewn Ystad Ffermydd Sirol Cyngor Sir Penfro i'w gosod ar gytundeb tenantiaeth fusnes am chwe blynedd.
AR OSOD

TIR SWMBARCH, TRELETERT

Mae llain o ‘dir yn unig’ sy'n ymestyn i tua 20 erw o fewn Ystad Ffermydd Sirol Cyngor Sir Penfro i'w gosod ar gytundeb tenantiaeth busnes ffarm.

ID: 1406, adolygwyd 06/04/2023