Eiddo Busnes ar Osod

Gardd ar osod

Mae gan Gyngor Sir Penfro 22 safle, yn darparu 97 plot ledled y Sir.

Mae ein safleoedd wedi'u lleoli o Dinas Cross i Aberdaugleddau, Penfro a Dinbych-y-pysgod. Rydym bob amser yn edrych i drawsnewid tir nas defnyddir yn erddi cymunedol a rhandiroedd, i ateb y galw mawr gan ein trigolion bysedd gwyrdd.

Y pris cyfredol y flwyddyn am blot yw £30, gydag ychwanegiad am gostau dwr ar y safleoedd sydd yn ei ddarparu.

Cysylltwch â'r Ddesg Gymorth Eiddo am ragor o wybodaeth am yr unedau rhandir sydd ar gael

ID: 1702, adolygwyd 21/12/2023