Eiddo Busnes ar Osod

Gardd ar osod

Mae gan Gyngor Sir Penfro 13 safle, yn darparu 64 plot ledled y Sir.

Lleolir y safleoedd yma yn Aberdaugleddau, Hakin Penfro a Dinbych-y-pysgod, er bod ychydig o safleoedd llai o faint yn ardaloedd eraill.

Y pris cyfredol y flwyddyn am blot yw £30, gydag ychwanegiad am gostau dwr ar y safleoedd sydd yn ei ddarparu.

I weld beth sydd ar gael ac i roi eich hunan ar y rhestr aros, llenwch y ffurflen ymholiad ar-lein a fe ddawn ni yn ôl atoch.

Neu gallwch chi gysylltu â ni ar: (01437) 775874

ID: 1702, adolygwyd 24/01/2022