Eiddo Busnes ar Osod

Marchnadoedd

Mae Cyngor Sir Penfro yn rhedeg 3 marchnad o fewn y Sir yn cynnig ystod eang o nwyddau a chynnyrch, modern a thraddodiadol.

 

Marchnad Dinbych-y-pysgod

Yn Ninbych-y-pysgod mae'r farchnad hynaf yn Sir Benfro sy'n dal i fodoli, a gallwn olrhain ei bodolaeth yn ôl mor bell â 1290 pan ganiatawyd y Siarter cyntaf.

Mae'r farchnad yn dal i fod ar y safle gwreiddiol o fewn adeilad rhestredig gradd dau hudolus sy'n parhau i fod â nifer o'i nodweddion gwreiddiol ac sy'n cynnwys murlun mawr sy'n dangos hanes Dinbych-y-pysgod.

Mae'r farchnad ar agor 7 diwrnod yr wythnos ym misoedd Mehefin/Awst a 6 diwrnod yr wythnos o 8.30am - 5.00pm

 

Marchnad Abergwaun

Mae Marchnad Abergwaun yn farchnad siartredig arall a dderbyniodd y siartr ym 1836.

Mae'r adeilad wedi'i adnewyddu'n llwyr yn ystod y bum mlynedd ddiwethaf ac mae'r farchnad yn unigryw oherwydd bod gan neuadd y farchnad system wresogi tanlawr.

Marchnad undydd brysur iawn yw hon (dydd Iau) sydd ar agor rhwng 8:00am a 4:00pm.

Mae'r farchnad yn rhannu adeilad gyda'r Ganolfan Groeso, y Llyfrgell, tra bod Tapestri Abergwaun yn cael ei arddangos yn yr adeilad.

 

Marchnad Doc Penfro

Mae Marchnad Doc Penfro yn ifanc o gymharu â Marchnad Dinbych-y-pysgod ond rydym ni dal yn gwybod ei bod yn dyddio'n ôl i 1826 o leiaf.

Yn wir, defnyddiodd Wild Bill Hickock y farchnad i gadw ei holl geffylau ac offer pan ddaeth â'i sioe i Brydain ar ddechrau'r ganrif ddiwethaf. Fe gynhelir marchnad wythnosol bob dydd Gwener, sy’n darparu pysgod, cig, ffrwythau a llysiau i bobl leol yn ogystal ag eitemau eraill y maent yn eu hangen.

Er bod y farchnad ond yn agor ar ddydd Gwener, mae llawer o bobl y dref yn parhau i'w ddefnyddio fel lle i gwrdd. (Oriau agor: 8:00am - 2:00pm)

 

Ymholiad Marchnad: Cysylltwch â'r Ddesg Gymorth Eiddo am ragor o wybodaeth am y marchnadoedd.

ID: 1404, adolygwyd 06/07/2023