Eiddo Busnes ar Osod

Siopau ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

DAN GYNNIG

Unedau 21-24 Y Cwrt

Mae'r eiddo'n cynnwys pedair uned llawr daear o oddeutu 600 troedfedd sgwâr. Cyfleusterau toiled a rennir. Mae'r eiddo'n addas ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau masnachol, yn ddarostyngedig i'r caniatâd cynllunio angenrheidiol.

ID: 1428, adolygwyd 05/12/2017