Eiddo Busnes ar Osod

Siopau ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

AR OSOD

SIOP WLÂU BARRETT'S GYNT, SHOWDROPLANE, (DAN GYNNIG)

Mae plot 10 Snowdrop Lane, Siop Wlâu Barrett's gynt, yn lle manwerthu mawr clir gyda swyddfeydd a storfa ategol. Saif gerllaw y Factory Shop, adwerthwr cenedlaethol sy'n denu nifer sylweddol o gwsmeriaid.
AR OSOD

PLOT 1 SNOWDROP LANE, HWLFFORDD

Mae Plot 1 Snowdrop Lane, a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel ‘RAOB Lodge and Snowdrop Bar’, ar gael ar gyfer prydles newydd. Mae'r telerau yn cydnabod bod angen cryn dipyn o waith i adnewyddu'r adeilad er mwyn iddo fod yn addas i'w ddefnyddio
ID: 1428, adolygwyd 05/12/2017