Eiddo Busnes ar Osod

Unedau Diwydiannol ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

AR OSOD

Toiledau Cyhoeddus Blaenorol and Storfa, Neyland

Lleolir y toiledau cyhoeddus blaenorol wrth ymyl Clwb Hwylio Neyland yn edrych dros Ddyfrffordd Aberdaugleddau a cheir golygfeydd ardderchog are draws y porthladd. Arwynebedd Mewnol Gros yr Adeilad 34 metr sgwâr (365sq ft)
AR OSOD

PLOT 1 SNOWDROP LANE, HWLFFORDD

Mae Plot 1 Snowdrop Lane, a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel ‘RAOB Lodge and Snowdrop Bar’, ar gael ar gyfer prydles newydd. Mae'r telerau yn cydnabod bod angen cryn dipyn o waith i adnewyddu'r adeilad er mwyn iddo fod yn addas i'w ddefnyddio

ID: 1429, adolygwyd 05/12/2017