Eiddo Busnes ar Osod

Unedau Diwydiannol ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

LET STC

UNED 4, IARD YR HEN ORSAF, CRYMYCH SA41 3RL

Wedi'i lleoli'n gyfleus yn nhref Crymych, mae Uned 4 yn cynnwys uned ddiwydiannol un llawr o faint sylweddol sy'n ymestyn hyd at oddeutu 101 o fetrau sgwâr (1,095 o droedfeddi sgwâr)

ID: 1429, adolygwyd 05/12/2017