Eiddo Busnes ar Osod

Unedau Diwydiannol ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

DAN GYNNIG

Toiledau Cyhoeddus Blaenorol and Storfa, Neyland

Lleolir y toiledau cyhoeddus blaenorol wrth ymyl Clwb Hwylio Neyland yn edrych dros Ddyfrffordd Aberdaugleddau a cheir golygfeydd ardderchog are draws y porthladd. Arwynebedd Mewnol Gros yr Adeilad 34 metr sgwâr (365sq ft)
AR OSOD

PLOT 1 SNOWDROP LANE, HWLFFORDD

Mae Plot 1 Snowdrop Lane, a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel ‘RAOB Lodge and Snowdrop Bar’, ar gael ar gyfer prydles newydd. Mae'r telerau yn cydnabod bod angen cryn dipyn o waith i adnewyddu'r adeilad er mwyn iddo fod yn addas i'w ddefnyddio
AR OSOD

UNED 9, CEI BRUNEL, NEYLAND, ABERDAUGLEDDAU, SA73 1PY

Mae Uned 9 yn uned fusnes unllawr sy’n mesur tua 139 metr sgwâr (1495 troedfedd sgwâr). Mae gan yr Uned fynediad i gerbydau (trwy ddrws esgyn) i’r wedd flaen ac mae mynedfa ar wahân i gerddwyr. Mae gan yr uned gyfleusterau toile

ID: 1429, adolygwyd 05/12/2017