Eiddo Busnes ar Osod

Unedau Diwydiannol ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

Cysylltwch â ni ynghylch eiddo neu dir sydd gennym ar werth neu i'w osod ar ein gwefan.

Ymholiad Gwerthiant a Gosodiadau / Cais i Ymweld

 

LET STC

Uned 2, Haven Workshops

Mae Uned 2 yn eiddo diwydiannol un llawr sy'n mesur tua 57.60m2 (620.02 troedfedd2).
AR OSOD

Uned 4, Iard yr hen orsaf, Crymych SA41 3RL

Wedi'i lleoli'n gyfleus yn nhref Crymych, mae Uned 4 yn cynnwys uned ddiwydiannol un llawr o faint sylweddol sy'n ymestyn hyd at oddeutu 101 o fetrau sgwâr (1,095 o droedfeddi sgwâr)
AR GAU I GEISIADAU

Uned 7 - Richmond Road Manylion SA72 6TR

Mae Uned 7 yn eiddo diwydiannol un llawr sy'n mesur tua 52m2 (559.74troedfedd2). Mae gan yr eiddo fynediad i gerbydau (trwy ddrws codi) a drws integredig i gerddwyr. Mae'r uned wedi'i hadeiladu o frics o dan do rhychiog dur.

ID: 1429, adolygwyd 22/03/2023