Eiddo Busnes ar Osod

Unedau Diwydiannol ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

Cysylltwch â ni ynghylch eiddo neu dir sydd gennym ar werth neu i'w osod ar ein gwefan.

Ymholiad Gwerthiant a Gosodiadau / Cais i Ymweld (yn agor mewn tab newydd)

 

LET STC

Uned 7 - Richmond Road Manylion SA72 6TR

Mae Uned 7 yn eiddo diwydiannol un llawr sy'n mesur tua 52m2 (559.74troedfedd2). Mae gan yr eiddo fynediad i gerbydau (trwy ddrws codi) a drws integredig i gerddwyr. Mae'r uned wedi'i hadeiladu o frics o dan do rhychiog dur.

ID: 1429, adolygwyd 28/11/2023