COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ein Cyrsiau

Ein Cyrsiau

Byddwn yn ceisio darparu amrywiaeth eang o gyrsiau i fodloni pob un o'n cwsmeriaid - sef trigolion a busnesau Sir Benfro. Os ydych eisio meithrin sgiliau a diddordebau newydd, astudio er mwyn ennill cymhwyster neu hybu eich gobeithion gyrfaol, bydd ein cyrsiau yn rhoi'r cyfle perffaith ichi.

Caiff y cyrsiau eu cynnal mewn nifer o wahanol fannau yn y Sir, sy'n golygu ei bod hi'n rhwyddach fyth ichi neilltuo amser a lleoliad sy'n addas ar eich cyfer chi. Ar ben hynny gallwn ni ddarparu hyfforddiant wedi'i addasu'n arbennig i fusnesau: boed hynny ar gyfer un person neu sefydliad cyfan gallwn ni addasu'r hyfforddiant yn bwrpasol i ddiwallu anghenion penodol.

Chwilio am Gyrsiau

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg

Er mwyn iddi fod yn ariannol hyfyw inni gynnal cyrsiau, rydym angen nifer isaf o bobl i gymryd rhan.  Ein nod yw darparu cyrsiau’n ddwyieithog lle bynnag y bo modd.  Wrth ichi holi ynghylch ymgymryd â chwrs, byddwn yn gofyn ichi a hoffech chi ddilyn y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig.  Byddwn yn darparu cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig pan mae niferoedd yn cyrraedd y lefel isaf.

ID: 1935, adolygwyd 20/11/2019