Ein Cyrsiau

Cyrsiau iechyd a lles

Mae Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau sy'n gallu cyfrannu at eich iechyd a'ch lles.

Os ydych chi'n gobeithio ymlacio a hamddena, yn ogystal â gwella pa mor ystwyth ydych chi, rydym yn cynnig y dosbarthiadau hyn - ymarfer corff cymedrol, pilates, tai chi a ioga.

Rydym hefyd yn cynnal cyrsiau ymarferol ar gymorth cyntaf a hylendid bwyd, y mae'r ddau ohonynt yn arwain at gymhwyster.

Yn ein Gweithdai ar Fyw mewn modd Cynaliadwy a Hamdden fe gewch ddigonedd o gyfle i drafod pethau.  Maent hefyd yn ffordd wych o fwrw golwg fanylach ar y pynciau hyn er mwyn eu deall yn well.

ID: 1942, adolygwyd 05/07/2022