Ein Cyrsiau

Saesneg ar gyfer pobl sy'n siarad ieithoedd eraill - ESOL

Article 1940 English for the speakers of other languages (ESOL)

Os ydych wedi symud i fyw neu weithio yn y DU ac eisiau gwella’ch Saesneg, dosbarthau ESOL yw’r peth i chi.

Mae dosbarthiadau i helpu os ydych heb fawr ddim Saesneg, a dosbarthiadau i helpu os ydych eisiau gwella eich Saesneg i astudio.

·       Dechreuwyr (cyn mynediad a Mynediad 1) os ydych heb fawr ddim Saesneg

·       Llythrennedd ar gyfer ESOL - help ychwanegol gyda darllen ac ysgrifennu

·       Mynediad 2/3 – mae gennych ychydig Saesneg ac eisiau dysgu mwy

·       Mynediad 3 / Lefel 1 - gwella eich sgiliau Saesneg

·       Dinasyddiaeth - dysgu am fywyd yn y DU a pharatoi ar gyfer eich prawf siarad a gwrando at ddinasyddiaeth

·       Trefn Brofi Saesneg Rhyngwladol (IELTS) - paratoi ar gyfer arholiad IELTS

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 0808 100 3302

Mae Dechreuwyr a Llythrennedd ar gyfer ESOL AM DDIM, heblaw ffi arholiad OCN o £4 bob tymor.

Mae tâl am gyrsiau eraill

 

ID: 1940, adolygwyd 22/01/2018