Ein Cyrsiau

Gwasanaethau Busnes TG Cymunedol

Mae Sir Benfro yn Dysgu yn gallu sefydlu, cefnogi a darparu hyfforddiant i fusnesau lleol. 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y rhaglen gyfredol a’r taliadau, ffoniwch TG Cymunedol Sir Benfro yn Dysgu ar 01437 770130.

Dosbarthiadau cyfrifiaduron

Mae Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau byr sy’n addas i ddechreuwyr a defnyddwyr profiadol. Mae’r dosbarthiadau’n fach ac yn gyfeillgar, gyda phwyslais ar waith ymarferol.

Hefyd, rydym yn cynnig cyrsiau o wahanol hydoedd – o weithdai hanner diwrnod i raglenni 5 i 10 wythnos.

Cynhelir y cyrsiau hyn yn rheolaidd yn ein Canolfannau Dysgu:

 • Tŷ Bloomfield, Arberth
 • Crymych
 • Abergwaun
 • Hwlffordd
 • Penfro
 • Dinbych-y-pysgod

Neu, gellir trefnu hyfforddiant ar eich safle busnes.

Cyngor ar Hyfforddiant Cyfrifiadurol

Mae Sir Benfro yn Dysgu ar gael i gynghori busnesau ar eu hanghenion hyfforddi. Os hoffech help a chyngor ar ganfod a threfnu hyfforddiant addas i’ch staff, cysylltwch ar 01437 770130. Mae’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim.

Hyfforddiant wedi ei Deilwrio'n Arbennig

Gellir trefnu hyfforddiant wedi’i addasu’n arbennig i fodloni eich anghenion penodol.

Cysylltwch â TG Cymunedol Sir Benfro yn Dysgu ar 01437 770130 i drafod eich gofynion.

Mynediad i gyfleusterau ac offer cyfrifiadurol

Mae Canolfannau Dysgu Cymunedol yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau trwy drefniant:

 • Defnyddio cyfarpar TG
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Lleoliad ar gyfer cyfarfodydd, grwpiau, digwyddiadau a chynadleddau
 • Mae gliniaduron symudol ar gael

Cysylltwch â ni am ragor o fanylion: Ein Canolfannau

Arweiniad - gallwn ni eich helpu

 • Ddim yn gallu dod o hyd i'r cwrs iawn?
 • Wedi drysu gyda'r hyn sydd ar gael?
 • Eisiau help i benderfynu pa gwrs sy'n addas i chi?
 • Eisiau gwella neu ennill cymwysterau?

Mae Sir Benfro yn Dysgu yn darparu amrywiaeth helaeth o gyrsiau digidol a llwybrau cynnydd sy’n addas ar gyfer unrhyw allu.

Os hoffech help a chyngor i ddewis cwrs, mae croeso i chi ffonio Arberth ar 01437 770130.

ID: 1946, adolygwyd 29/09/2022