Ein Cyrsiau

Gwasanaethau Busnes TG Cymunedol

Pa wasanaethau sydd ar gael gan Uned Fusnes TG Cymunedol Sir Benfro yn Dysgu?

Mae Uned Fusnes TG Cymunedol Sir Benfro yn Dysgu wedi ei sefydlu'n benodol i gefnogi a chynnig hyfforddiant i fusnesau lleol. 

Am y wybodaeth mwyaf diweddar ynghylch y rhaglen cyfredol a’r taliadau, byddwch cystal â ffonio TG Cymunedol Sir Benfro yn Dysgu ar 01437 770130.

Dosbarthiadau cyfrifiaduron

Mae TG Cymunedol Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau byr sy'n addas ar gyfer y rheiny mewn busnes neu'n dechrau mewn busnes. Mae'r dosbarthiadau'n fach ac yn gyfeillgar gyda'r pwyslais ar waith ymarferol ac nid oes angen poeni am arholiadau.

Rydym hefyd yn cynig amrywiaeth o hyd cyrsiau - o weithdai hanner-diwrnod i raglenni 5 neu 10 wythnos.

Mae'r cyrsiau yma'n cael eu cynnal yn rheolaidd yn un o'n Canolfannau Dysgu TG Cymunedol yn:

 • Canolfan e-Ddysgu Abergwaun
 • Crymych
 • Dinbych-y-pysgod
 • Hwlffordd
 • Penfro
 • Tŷ Bloomfield, Arberth

Neu, gellir trefnu hyfforddiant yn y fan a'r lle yn eich gwaith.

Cyngor ar Hyfforddiant Cyfrifiadurol

Mae Sir Benfro yn Dysgu ar gael i gynghori busnesau ar eu hanghenion hyfforddi. Os hoffech help a chyngor ar ganfod a threfnu hyfforddiant addas i'ch staff, cysylltwch ar 01437 770130. Mae'r gwasanaeth hwn am ddim.

Hyfforddiant wedi ei Deilwrio'n Arbennig

Gellir trefnu hyfforddiant wedi ei addasu'n arbennig i gyd-fynd ag anghenion eich busnes. Gallai hyn fod yn un o Ganolfannau Dysgu yn Sir Benfro neu yn eich gweithle yn defnyddio'ch offer eich hun.

Cysylltwch â TG Cymunedol Dysgu yn Sir Benfro ar 01437 770130 i drafod eich gofynion.

Mynediad i gyfleusterau ac offer cyfrifiadurol

Mae'r Canolfannau e-Ddysgu yng Nghrymych ac Abergwaun yn cynnig ystod o gyfleusterau a chyfleoedd dysgu. Mae'r cyrsiau e-ddysgu yn cynnig:

 • Cyrsiau hyfforddi ac addysg - traddodiadol neu ar-lein
 • Canolfan galw-i-mewn i gael TG/Mynediad i'r Rhyngrwyd
 • Mynediad Band Eang i'r Rhyngrwyd
 • Ystafell golygu fideo
 • Cyfleusterau cynadledda fideo
 • Lleoliad ar gyfer cyfarfodydd, digwyddiadau a chynadleddau
 • Cyfleuster cymunedol gyda'r dechnoleg fwyaf diweddar i bawb gael ei defnyddio

Mae cyfleusterau TG ar gael mewn lleoliadau eraill ledled Sir Benfro - gofynnwch am fanylion.

Arweiniad - gallwn ni eich helpu

 • Ddim yn gallu dod o hyd i'r cwrs iawn?
 • Wedi drysu gyda'r hyn sydd ar gael?
 • Eisiau help i benderfynu pa gwrs sy'n addas i chi?
 • Eisiau gwella neu ennill cymwysterau?

Mae TG Cymunedol Dysgu yn Sir Benfro yn darparu amrywiaeth helaeth o gyrsiau TG a llwybrau cynnydd ar gyfer pob gallu.

Os hoffech help a chyngor i ddewis cwrs, mae croeso i chi ffonio Arberth ar 01437 770130.

ID: 1946, adolygwyd 22/01/2018