Ein Cyrsiau

Sbardun

Mae Sbardun yn brosiect Sir Benfro yn Dysgu sy'n cynnal amrywiaeth eang o gyrsiau llawn hwyl, am ddim a chyffrous i oedolion a theuluoedd.

Pam ymgysylltu â'r prosiect?
Learning Pembrokeshire Springboard

Trwy ymuno ag un o'n cyrsiau fe allwch chi a'ch teulu gael hwyl, dysgu sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd ac ehangu eich gorwelion

Pa fath o gyrsiau allwch chi eu gwneud?                                 

Cynllunnir cyrsiau Sbardun ar gyfer oedolion a'u teuluoedd sydd am gael hwyl wrth ddysgu O Wneud Bara i Gyrsiau Harddwch, Gwaith Coed i Goginio, o Ganu i Ddiogelwch Safle...,os ydyw'n eich helpu chi a'ch teulu i gael y gorau allan o ddysgu , fe drefnwn ni!!

Ble galla i weld yr amserlenni cyfredol?

Er mwyn gweld amserlenni cyfredol ar gyfer pob ardal Sbardun, cerwch at ein tudalen Gweplyfr o'r enw 'Springboard, Pembrokeshire'. Springboard Pembrokeshire Facebook (Mewn ffenest newydd)  

Pwy all gymryd rhan?

Mae cyrsiau Sbardun yn agored i oedolion sydd â phlentyn yn y teulu sy'n mynychu un o'n hysgolion partner.

Pryd y cynhelir gweithgareddau Sbardun?

Mae Sbardun yn cynnal rhaglen wahanol bob ochr i bob hanner tymor. Amserir ein cyrsiau'n berffaith fel eu bod yn ffitio ag amser mynd a dod o'r ysgol.

Ble fydd ein gweithgareddau'n digwydd?

Mae cyrsiau Sbardun yn digwydd yng nghanol eich cymuned, trwy eich ysgol leol gymunedol 

Oes unrhyw help gyda gofal plant? 

Mae cyrsiau Sbardun yn digwydd yng nghanol eich cymuned, trwy eich ysgol leol gymunedol

Sut alla i gymryd rhan?

Mae'n hawdd cymryd rhan. Testun, ffoniwch neu e-bostiwch y Cydlynydd Sbardun

Laura Phillips, Cydlynydd Sbardun
Ffôn: 07500 918 050, 
Ebost: laura.phillips@pembrokeshire.gov.uk

Gweplyfr: Springboard Pembrokeshire Facebook (Mewn ffenest newydd)  

ID: 1967, adolygwyd 27/03/2023