Ein Cyrsiau

Sgiliau cyflogaeth

Mae Dysgu Sir Benfro yn cynnig cwrs sgiliau cyflogaeth er mewn eich helpu chi baratoi ar gyfer y byd gwaith. 

Am fwy o wybodaeth chwiliwch am gwrs gan ddefnyddio Paratoi ar gyfer cyflogaeth neu os hoffech fwy o wybodaeth a chyfarwyddyd ar ba gwrs sy'n berthnasol ar eich cyfer chi, cysylltwch â'ch Canolfannau Ddysgu Gymunedol leol.  

ID: 1941, adolygwyd 22/01/2018