Ein Cyrsiau

Taflen Cwrs

Yn cynnig cyrsiau mewn lleoliadau cymunedol ac ar-lein.

Dysgu heddiw ar gyfer yfory gwell.

Sgiliau Hanfodol

TGAU

Sgiliau Digidol

Iechyd a Lles

Diddordeb Cyffredinol

Sgiliau creadigol a pherfformio

Sbardun

Dysgu Cymraeg Sir Benfro

Gweithdai

Ieithoedd

Sut i Gofrestru

Cysylltiadau

Sgiliau Hanfodol

A hoffech fireinio eich Saesneg neu Fathemateg? Mae cyrsiau Sgiliau Hanfodol am ddim yma i’ch helpu.

Gall fod o gymorth i chi gael swydd, i helpu eich plant ac ennill cymwysterau.

Os dych chi eisiau dysgu Saesneg mae dosbarthiadau Saesneg am ddim ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL).

Os ydych eisiau ymuno â dosbarth Sgiliau Hanfodol neu ESOL, hoffem siarad â chi’n gyntaf. Gadewch neges gyda’ch rhif ac fe wnawn eich ffonio chi yn ôl.

Rhadffon 0808 100 3302

TGAU

A oes angen cymhwyster TGAU arnoch i wella eich rhagolygon gwaith a chyflogaeth neu ar gyfer addysg bellach?

TGAU Iaith Saesneg l TGAU Mathemateg

Sgiliau Digidol

Mae sicrhau eich bod yn meddu ar y sgiliau digidol diweddaraf yn hollbwysig. P’un a ydych yn ddechreuwr neu os oes gennych rai sgiliau digidol eisoes, mae gennym gwrs i ddiwallu eich anghenion a fydd yn eich helpu i ddysgu rhywbeth newydd, ennill cymhwyster neu’n eich helpu o ran cyflogaeth.

Mae’r dosbarthiadau’n fach a chyfeillgar felly ymunwch â ni i weld yr hyn y gallwch ei ddysgu. Mae gennym gyrsiau ar-lein yn cael eu cyflwyno gan diwtor hefyd y gallwch eu mynychu o esmwythder eich cartref eich hun.

 • Llythrennedd digidol - Camau cyntaf
 • Llythrennedd digidol - Rhagor o sgiliau
 • ICDL
 • Sgiliau Microsoft Office
 • Elfennau Photoshop - Cyflwyniad
 • Defnyddio eich llechen - Cyflwyniad
 • Defnyddio Windows

A hoffech chi ddysgu o esmwythder eich cartref eich hun?

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau ar-lein dan arweiniad tiwtor erbyn hyn trwy Barth Dysgu, Sir Benfro yn Dysgu.

Iechyd a Lles

Mae meddwl bywiog a chorff heini yn allweddol i wneud y mwyaf o’ch bywyd a chyfoethogi bywydau’r rheini o’ch cwmpas. Edrychwch i weld yr hyn y gallwch chi ei wneud.

 • Cymorth Cyntaf Argyfwng yn y Gweithle Lefel 3
 • Cymorth Cyntaf Brys i Blant
 • Pilates
 • Pilates - Ymestyn ac ystwytho
 • Tai Chi
 • Ioga
 • Ioga - Ioga cadair
 • Ioga i Ddechreuwyr
 • Ioga ar gyfer pobl dros 50 mlwydd oed

Diddordeb Cyffredinol 

 • Diogelwch bwyd mewn arlwyo
 • Hanes Diwylliannol
 • Hanes y Cymry
 • Hanes -  20fed Ganrif
 • Hanes - Profiadau o’r Rhyfel Mawr
 • Hanes - Bywyd mewn pentref canoloesol
 • Hanes - bywyd yn oes y Tuduriaid
 • Hanes y Cymry
 • Trwyddedu Personol
 • Ffotograffiaeth - Datblygu sgiliau pellach
 • Ffotograffiaeth ddigidol sylfaenol
 • Diogelu - Plant a Phobl Ifanc Lefel 2

Sgiliau creadigol a pherfformio

Mae rhywbeth at ddant pawb! Rhowch gynnig arni! Gall dysgu sgiliau newydd roi ymdeimlad o gyflawniad i chi a gwella eich hyder

 • Celf - Lluniadu a phaentio
 • Celf - bywluniad
 • Celf i bawb
 • Paentio brwsh Tseiniaidd
 • Ysgrifennu creadigol
 • Gwniadwaith
 • Gwniadwaith a dodrefn meddal
 • Gwneud ffelt
 • Gweithdy gwneud ffelt
 • Gweithdy dyfrlliw Graham Hadlow
 • Gitâr i ddechreuwyr
 • Dyddlyfrau a llyfrau atgofion - mynediad
 • Gweithdy Dewch i wneud printiau
 • Dewch i wnïo
 • Macrame
 • Gwneud printiau - cyflwyniad
 • Canu - Dewch o hyd i’ch llais i mwynhewch ganu
 • Gwydr lliw
 • Clustogwaith Traddodiadol
 • Iwcwlili
 • Gwaith basged helyg
 • Addurniadau Nadolig helyg
 • Chynnal planhigion helyg

Sbardun

Mae Springboard yn brosiect Sir Benfro yn Dysgu, sy’n darparu cyrsiau am ddim i oedolion a theuluoedd mewn partneriaeth ag ysgolion cynradd Sir Benfro, mewn ardaloedd penodol.

Dilynwch ni ar Facebook: Sbardun Sir Benfro

Dysgu Cymraeg Sir Benfro

Dyn ni’n darparu dosbarthiadau a digwyddiadau anffurfiol i oedolion o bobl lefel.

O Sesiynau blasu, Cymraeg yn y Cartref, Mynediad , Sylfaen, Canolradd ac Uwch. Dewch o hyd i gwrs sy’n addas i chi a dysgwch ar-lein neu yn eich canolfan leol.

01437 770180 

learnwelsh@pembrokeshire.gov.uk

Gweithdai

 • Ddim yn siŵr beth i’w wneud? Mae ein gweithdai yn ffordd berffaith i roi cynnig ar rywbeth newydd!
 • Cymorth Cyntaf yn y Gweithle
 • Cymorth Cyntaf Brys i Blant
 • Gweithdy celf blodau
 • Diogelwch bwyd mewn arlwyo
 • Gweithdy dyfrlliw Graham Hadlow
 • Macrame
 • Trwyddedu Personol
 • Diogelu  - Plant a Phobl Ifanc Lefel 2
 • Addurniadau Nadolig helyg
 • Chynnal planhigion helyg

Ieithoedd

Ffrangeg/Eidaleg/Sbaeneg

Mae dysgu iaith yn hwyl ac yn cadw eich meddwl yn effro!  Gall eich helpu i wneud y mwyaf o’ch gwyliau dramor, ymestyn eich gorwelion diwylliannol, ymestyn rhagolygon gyrfa a chyfathrebu ag ymwelwyr tramor.

Opsiynau dysgu ar-lein, yn yr ystafell ddosbarth a dysgu cyfunol - gweler y manylion ar ein gwefan.

Sut i Gofrestru

Os na allwch weld yr hyn yr hoffech ei wneud - ffoniwch ni. Mae gennym nifer o glybiau a grwpiau sy’n cyfarfod yn rheolaidd yn ein canolfannau.

Mae’n hawdd iawn cofrestru ar gyfer cwrs!

Mae’r cyrsiau ar gyfer oedolion dros 16 oed. Gallwch gofrestru ar-lein, drwy e-bost, yn uniongyrchol neu dros y ffôn. Rydym yn derbyn arian parod, siec a thaliadau â cherdyn.

Chwiliwch am gyrsiau ar ein gwefan: Addysg i Oedolion

neu cysylltwch â’ch Canolfan Ddysgu Gymunedol neu eich swyddfa Gwasanaethau Canolog leol i gael manylion am y cyrsiau sydd ar gael 

Cofiwch gofrestru’n gynnar! Nid ydym am i chi golli’r cyfle

Cysylltiadau

Canolfannau Dysgu Cymunedol Gogledd Sir Benfro

(Ardal Abergwaun, Crymych, Trefdraeth a Tyddewi)

Lleolir Yng Nghanolfan Ddysgu Gymunedol, Abergwaun

01437 770140

07468 743867                                       

Canolfannau Dysgu Cymunedol Canolbarth Sir Benfro

(Ardal Hwlffordd, Aberdaugleddau a Neyland)                                                   
Lleolir yn Archifdy Sir Benfro, Hwlffordd                                                               

midpembs.learning@pembrokeshire.gov.uk  

 01437 770150

 01437 770165

 07557 191452               
                                                        

Canolfan Ddysgu Gymunedol Doc Penfro

pembrokedock.learning@pembrokeshire.gov.uk

01437 770170

Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli - Crymych

Dysgu Cymraeg Sir Benfro

learnwelsh@pembrokeshire.gov.uk                         

01437 770180   
                                                                                                                   

Canolfan Ddysgu Gymunedol Dinbych-y-Pysgod                                                 

tenby.learning@pembrokeshire.gov.uk   

01437 770190                                                          

Canolfan Gymunedol Bloomfield - Arberth 

01437 770136

01834 860293

narberth.learning@pembrokeshire.gov.uk 

                                                                                        
Sbardun

springboard@pembrokeshire.gov.uk     

07500 918050                                                               

     
Swyddfa Gwasanaethau Canolog - Arberth

01437 770130

07500 127146

learn@pembrokeshire.gov.uk 

Essential Skills and English for Speakers of Other Languages (ESOL)                                                                        

Rhadffon 0808 100 3302

Dilynwch ni ar Facebook: Sir Benfro yn Dysgu

Wefan: Addysg i oedolion

 

ID: 4296, adolygwyd 07/07/2023