Ein Dysgwyr

Ein Dysgwyr

Yn yr adran hon rydym yn dathlu cyflawniadau ein dysgwyr cyfredol, trwy eu Storïau Llwyddiannus personol ac yn Oriel Gwaith y Dysgwyr.

Mae hi hefyd yn bosibl cael mwy o wybodaeth am Lais y Dysgwyr, sy'n disgrifio sut mae Dysgu Sir Benfro yn ymdrechu i sicrhau mai'r dysgwr yw canolbwynt pob gweithgaredd yn ogystal ag esbonio sut mae modd i chi gyfrannu at lunio dyfodol gwasanaethau addysg i oedolion yn Sir Benfro.

Yn yr Oriel Fideo, mae modd i chi wylio Trysorfa'r Ddraig, ein ffilm sy'n annog gwneud mwy o ddefnydd o'r iaith Gymraeg fel cyfrwng addysg oedolion ac addysg gymunedol.   

ID: 1964, adolygwyd 29/09/2022