Ein Gwasanaeth

Ein Gwasanaeth

Ein nod yw darparu ystod eang o gyrsiau sy'n addas i'n holl gwsmeriaid, wyneb-i-wyneb ac ar-lein. Os ydych am ddatblygu sgiliau a diddordebau newydd, gweithio tuag at gymhwyster, neu wella eich rhagolygon gyrfa.

Chwilio am Gyrsiau

Rydym hefyd yn gallu darparu hyfforddiant pwrpasol i fusnesau; boed hynny ar gyfer unigolyn neu sefydliad cyfan, gallwn deilwra'r hyfforddiant i ddiwallu anghenion penodol.

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg

Ein nod yw darparu cyrsiau’n ddwyieithog lle bynnag y bo modd. Wrth ichi holi ynghylch ymgymryd â chwrs, byddwn yn gofyn ichi a hoffech chi ddilyn y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig.  Byddwn yn darparu cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig pan mae niferoedd yn cyrraedd y lefel isaf.

ID: 1935, adolygwyd 12/06/2024