Ein Gwasanaeth

Sgiliau Hanfodol (Saesneg, mathemateg, digidol)

Hoffech chi wella eich sgiliau darllen, ysgrifennu, sillafu neu fathemateg? Neu a ydych chi'n adnabod rhywun a fyddai'n elwa ar gael cymorth unigol?

Mae Sir Benfro yn Dysgu yn darparu dosbarthiadau AM DDIM  i oedolion ledled Sir Benfro.

Saesneg a mathemateg (Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif)

Bydd cyfweliad cydgyfrinachol yn cael ei gynnig i bawb, cyn iddynt ymuno â dosbarth.  Yna bydd Cynllun Dysgu Unigol yn cael ei gytuno gyda chi, er mwyn ichi allu gweithio wrth eich pwysau, a fesul camau sy'n addas i chi, mewn man ymlaciol a chyfeillgar. 

Gallwn ni roi cymorth i ddysgwyr sydd ag anawsterau dysgu difrifol, hyd at y bobl hynny sy'n dymuno gloywi eu sgiliau neu sydd am gael cymorth er mwyn ennill TGAU neu NVQ.

I ymuno â dosbarth hoffem siarad â chi yn gyntaf: ffoniwch 0808 100 3302, e-bostiwch Essential.Skills@pembrokeshire.gov.uk neu galwch mewn i'ch canolfan ddysgu gymunedol agosaf

Sgiliau Digidol

P'un a ydych yn chwilio am waith neu hamdden mae gennym y cwrs cyfrifiadurol i chi.

Erioed wedi defnyddio cyfrifiadur neu lechen o'r blaen? Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau lefel rhagarweiniol sy'n addas ar gyfer y dechreuwr llwyr.

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad cyfrifiadura eisoes mae gennym ni amrywiaeth o gyrsiau i ddatblygu eich sgiliau.

I gael gwybod mwy, ffoniwch ni ar 01437 770130 neu e-bostiwch learn@pembrokeshire.gov.uk i drafod eich gofynion gyda'n tîm cyfeillgar.

ID: 1939, adolygwyd 10/05/2024