Eithriadau’r Dreth Gyngor

Aelodau lluoedd arfog ar ymweliad

Dim ond aelodau lluoedd arfog ar ymweliad sy'n byw yn yr eiddo.

Rhowch ragor o fanylion.

 

ID: 120, adolygwyd 03/08/2017