Eithriadau’r Dreth Gyngor

Aelodau Lluoedd Arfog y DU

Eiddo swyddogol yn cael ei ddal ar gyfer lletya aelodau lluoedd arfog y DU.

Rhowch ragor o fanylion.

 

 

 

ID: 113, adolygwyd 03/08/2017