COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Anheddau a ailfeddiannwyd

Mae'r eiddo'n wag oherwydd ei ailfeddiannu.

Gwneud cais am Eithriad - Annedd a ailfeddiannwyd

 

ID: 110, adolygwyd 03/08/2017