Eithriadau’r Dreth Gyngor

Dim ond rhai dan 18 sy'n byw yno

Dim ond pobl dan 18 sy'n byw yn yr eiddo.

Gwneud cais am Eithriad - Dim ond rhai dan 18 sy'n byw yno

 

ID: 117, adolygwyd 03/08/2017