Eithriadau’r Dreth Gyngor

Diplomyddion ac Uwch-swyddogion

Dim ond diplomyddion ac uwch-swyddogion sefydliadau rhyngwladol, a'u gwŷr neu wragedd, sy'n byw yn yr eiddo.

Rhowch ragor o fanylion.

 

ID: 115, adolygwyd 03/08/2017