Eithriadau’r Dreth Gyngor

Gadawyd yn wag gan fethdalwr

Mae'r eiddo'n wag oherwydd bod y perchennog yn fethdalwr.

Gwneud cais am Eithriad - Gadawyd yn wag gan fethdalwr

 

ID: 114, adolygwyd 03/08/2017