Eithriadau’r Dreth Gyngor

Gadawyd yn wag gan fyfyriwr

Eiddo gwag gyda'r perchennog yn fyfyriwr a'r olaf i fyw ynddo ac wedi dal i fod yn fyfyriwr ers byw yno ddiwethaf.

Gwneud cais am Eithriad - Gadawyd yn wag gan fyfyriwr

 

ID: 109, adolygwyd 03/08/2017