Eithriadau’r Dreth Gyngor

Gwag a heb ddodrefn

Eiddo sydd ac sydd wedi bod yn wag ac yn sylweddol heb ddodrefn am gyfnod o hyd at 6 mis.

Treth Gyngor - Gwag a heb ddodrefn

 

ID: 101, adolygwyd 29/03/2018